Мапа сајта

  Кабинети
  Министар
  Одсјек за послове информисања, протокола и превођења
  Шеф кабинета министра, савјетници
  Замјеник министра
  Шеф кабинета замјеника министра, савјетници
  Секретар министарства
  Одјељење за координацију годишњег планирања рада и финансијско управљање контролом
  Организациона структура
  Органиграм
  Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове
  Сектор за буџет/прорачун институција Босне и Херцеговине
  Сектор за односе са финансијским институцијама
  Сектор за јавни дуг
  Сектор за трезорско пословање
  Сектор за провођење сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ
  Сектор за фискалне послове
  Сектор за финансирање програма и пројеката ИПА (ЦЈФУ)
  Централна јединица за интерну ревизију
  Сектор за финансијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи
  Важни документи
  Закони
  Подзаконски акти
  Стратешки документи Савјета министара
  Инструкције МФТ за институције БиХ
  Интерни акти МФТ
  Подзаконски акти Фискалног савјета у БиХ
  Консултације
  Јавне набавке
  Тендерска документација
  Тендери
  План јавних набавки
  Одлуке
  Огласи, обавјештења
  Транспарентност
  Буџетска транспарентност
  Проактивна транспарентност
  Конкурси, огласи и тендери
  Приступ информацијама
  Водич за приступ
  Индекс регистар
  Захтјев за приступ информацијама
  Одговори ЗОСПИ
  Односи с јавношћу
  Најчешћа питања и одговори
  ОГП
  Контакти
  Буџет
  Глобални фискални оквир
  Усвојени буџет
  Извршење
  Извјештаји
  Документи оквирног буџета
  Буџет за грађане институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
  Трезор
  Јединствени рачун
  Главна књига трезора
  Информатички систем
  Државни фонд
  Јавни дуг
  Управљање дугом
  Спољни дуг
  Унутрашњи дуг
  Сервисирање дуга
  Информације и анализе
  Стратегије и Анализе
  Информације о јавном дугу
  Информације о спољном дугу
  Информације о сервисирању спољног дуга
  Информације о унутрашњем дугу
  Фискални послови
  Фискална политика
  Избјегавање двоструког опорезивања
  Споразуми о избјегавању двоструког опорезивања у примјени
  Међународне мултилатералне конвенције
  Упутства
  Сукцесија и управљање имовином
  Споразуми и конвенције
  Закони, одлуке и судске одлуке
  Стара девизна штедња
  Управљање имовином
  Информације
  Финансијско планирање и међународна сарадња
  ЦЈФУ
  ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА И КООРДИНАЦИЈА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОМОЋИ
  Финансијско планирање развоја
  Координација међународне економске помоћи
  Односи са финансијским институцијама
  Међународне финансијске институције (МФИ)
  Свјетска банка
  Међународни монетарни фонд - ММФ
  Европске финансијске институције
  Остале институције
  Преглед закључених међународних финансијских уговора
  Преглед повлачења кредитних и грант средстава за пројекте који су у имплементацији
  Домаће финансијске институције
  Политике девизног пословања
  Политике сигурности финансијског система
  Политике у систему осигурања
  Политике осигурања депозита
  Политике кофинансирања
  Политика гаранција
  Политика и односи у систему банкарског пословања