MEĐUNARODNE MULTILATERALNE KONVENCIJE

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Multilateralna konvencija - MLI

Za Bosnu i Hercegovinu Multilateralna konvencija za primjenu mjera koje se u cilju sprječavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore – MLI (“Službeni list BiH-Međunarodni ugovori“, broj 13/20), stupa na snagu 01.01.2021.godine.

Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima - MAK

Za Bosnu i Hercegovinu Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima – MAK (“Službeni list BiH-Međunarodni ugovori“, broj 14/20), stupa na snagu 01.01.2021.godine, a primjenjuje se od 01.01.2022 godine.