DRŽAVNI FOND

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Državni fond

Strategijom za implementaciju Decentraliziranog sistema implementacije pomoci EU u Bosni i Hercegovini, usvojenom od strane Vijeća ministara BiH, predvidjeno je osnivanje odgovarajućih  organa i tijela u okviru institucija BiH koje su zadužene za implementaciju pomoći EU u Bosni i Hercegovini.  Jedna od struktura u okviru Ministarstva finansija zadužena za  finansijsko upravljanje pomoći Evropske unije u BiH je Državni fond.
Državni fond, pod sveukupnom nadležnošću ovlaštenog državnog službenika za ovjeravanje (National Authorising Officer) zadužen je za organizovanje bankovnih računa, podnošenje zahtjeva  za dobijanje sredstava od Evropske komisije, odobravanje prenosa sredstava primljenih od Evropske komisije na operativne strukture ili na krajnjeg korisnika i podnošenje finansijskog izvještaja Evropskoj komisiji.