Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pregled zaključenih međunarodnih ugovora (Zbirka ugovora – ažurirani pregled objavljenih međuarodnih finansijskih ugovorau „Službenom glasniku BIH“ do 31.08.2023.)

a)      Period 1996-2000 godina ( Lista sa nazivima ugovora i Linkovi na „Službeni glasnik BIH – međuanrodni ugovori „ u kojima su objavljeni)

b)      Period 2001-2005 godina

c)      Period 2006-2010 godina

d)      Period 2010-2015 godina

e)      Period 2015-2020 godina

f)       Period 2020-