Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UOPŠTENO O EVROPSKIM FINANSIJSKIM INSITTUCJJAMA

Zajmovini kapital u BiH dolazi iz mnogih izvora. Glavno mjesto zauzimaju međunarone finansijske institucije, među kojima one sa predznakom evropske su izuzetno važne i prisutne u BiH. EIB, EBRD i CEB su tri ključna finansijera posljednjih godina u BiH. Iako u plasiranju vlastitih izvora i izvora koje pribavljaju na tržištu, se vode logikom kretanja profita, vlastitim ciljevima i specifičnostima u  područjima  djelovanja, vrlo često istupaju  zajednički koristeći sve pogodnosti koje proističu iz te saradnje. Takvim djelovanjem, uklađenim politkama  i realizaciojom strateškh  ciljeva prema određenom regionu omogućavaju Bosni i Hercegovini ostvarivanje  tranzitornih promjena, veći ekonomski razvoj , implementaciju ekonomskih kriterija za ulazak u Evropksu uniju  , podstiču stvaranje konkurentnog unutrašenjeg tržišta u cilju olakšanog sprovođenja reformi.

Izražena je koordinacija Evropske komisije (EK) i evropskih finansijskih institucija koji kroz svoje programe i proizvode angažuju sredstva u područja definisana u strateškim dokumenti-ma i ekonomskim politikama  u Bosni i Hercegovini.

EK prati napredak Bosne i Hercegovine u procesu evorpskih integracija. Makroekonomsko finansiranje je finansiranje koje je uslovljeno stepenom reformskih promjena u zemlji i prati finansiranje drugih MFI u određenim sektorima.  Sa Evropskom komisijom se uz kreditni aramžman potpisuje i Memorandum o razumijevanju u kojem su navedene oblasti u kojima je potrebno da se ostvari napredak.

Makroekonomska pomoć

Pregled makrofinansijske pomoći Bosni i Hercegovini

Godina

Naziv ugovora

Iznos (EUR )

% Podjele na entitete i Brčko Distrikt

1999-2004.

Kreditni sporazum između Evropske zajednice , Bosne I Hercegovine I Centralne banke BiH

10.000.000

Federacija BIH -         66,67

Republika Srpska –     33,33

 

2005.

Dopunski ugovor o kreditu između Evropske zajednice , Bosne i Hercegovine I Centralne banke BiH

20.000.000

Federacija BIH -         66,67

Republika Srpska –     33,33

 

2012-2017

Ugovor o zajmu između Evropske unije kao zajmodavca i   Bosne  i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta za plaćanje zajmoprimca 

 

100.000.000

Federacija BIH –          60

Republika Srpska –       30

BIH                          -    10

2021

Sporazuma o kreditnoj liniji   između   Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca -Makrofinansijska pomoć Bosni i Hercegovini 

 

250.000.000

Federacija BIH-           61,50

Republika Srpska         37,5

Brčko Distrikt                1