Javne nabavke

2022. godina

2021. godina

18.11.2021

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma

19.10.2021

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o nabavci

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija i trezora BiH objavljuje informaciju o provođenju pregovaračkog postupka za nabavku usluge – pružanje tehničke podrške za održavanje Oracle licenci s ponuđačem Oracle BH d.o.o. Sarajevo u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama. Zainteresirani kandidati mogu dobiti tendersku dokumentaciju na uvid putem e-maila: JSekara@mft.gov.ba do 23.10. 2021. godine.

12.10.2021

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija i trezora BiH objavljuje informaciju o provedbi pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci za pružanje usluge – održavanje licenci centralnog sistema za obračun i isplatu plaća i naknada (COIP) s ponuđačem Ocean d.o.o. Travnik u skladu sa članom 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama. Zainteresirani kandidati mogu dobiti tendersku dokumentaciju na uvid putem e-mail-a: e-mail: JSekara@mft.gov.ba Ministarstvo finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, ured broj 1703 do 25.10. 2021. godine.

6.8.2021

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma

20.5.2021

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma

19.2.2021

Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, interne revizije, kancelarijskog poslovanja, administriranja aplikacijama, bazama podataka i mrežama u 2021. godini

19.2.2021

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga smještaja u zemlji i inostranstvu

19.2.2021

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije

3.2.2021

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

Javne nabavke