KOORDINACIJA MEĐUNARODNE EKONOMSKE POMOĆI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sektoru za financijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći osnivaju se dvije unutarnje organizacione jedinice, i to:

a) Odsjek za upravljanje javnim ulaganjima i srednjoročno planiranje

b) Odsjek za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

U okviru Sektora obavljaju se poslovi: financijskog planiranja razvoja u institucijama BiH, koje obuhvaća upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje u institucijama BiH praćenje i izvještavanje; razvoja, harmoniziranja i koordiniranja instrumenata i metodologija za upravljanje javnim/razvojnim investicijama i srednjoročno planiranje, praćenje i izvještavanje; izrade i praćenja realizacije Programa javnih investicija/Razvojno investicijskog programa institucija BiH (PJI/RIP institucija BiH); izrade poglavlja „Kapitalni rashodi institucija BiH“ za Dokument okvirnog proračuna; koordinacije međunarodne ekonomske pomoći BiH, osim dijela koji se odnosi na pomoć EU, s ciljem unapređenja učinkovitosti korištenja sredstava; koordinacije sa i između multilateralnih i bilateralnih donatora/kreditora s ciljem utvrđivanja i definiranja njihovih budućih planova ulaganja i osiguranja budućeg financiranja razvojnih projekata i projekata tehničke pomoći u BiH; rukovođenja radom Foruma za koordinaciju donatora u BiH i administriranja službene stranice Foruma s ciljem transparentnosti i dostupnosti informacija; praćenja i procjene ukupnog financiranja i financiranja po sektorima iz međunarodnih izvora - ODA pomoć; usklađivanja potreba BiH za financiranje razvojnih projekata s kratkoročnim/srednjoročnim planovima ulaganja donatora/kreditora u BiH; pripreme godišnjeg izvještaja Pregled aktivnosti razvojnih partnera u BiH; monitoring partnerstva za efikasnu razvojnu saradnju u BiH; te razvoja i unapređenja mehanizama za učinkovitije korištenje sredstava razvojne pomoći.

Dušanka Basta, pomoćnik ministra

Telefon: 033 254 261, 033 254 260
Fax: 033 254 294
Email: dbasta@mft.gov.ba