SPORAZUMI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U PRIMJENI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Redni brojTekst ugovora na engleskom jezikuTekst ugovora (.pdf)MLI kombinovani tekst (.pdf)
1 Albanija Albania eng Albanija Albanija
2 Alžir Algeria - eng. Alžir
3 Austrija Austria eng Austrija Austrija
4 Azerbejdžan Azerbaijan eng Azerbejdžan
5 Belgija Belgija Belgija
6

Čehoslovačka 

(primjenjuje se na Slovačku)

Čehoslovačka Slovačka
7 Češka Czech- eng. Češka
8 Finska Finska Finska
9 Francuska Francuska Francuska
10 Grčka Greece eng Grčka Grčka
11 Holandija Holandija Holandija
12 Hrvatska Hrvatska Hrvatska
13 Iran Iran - eng. Iran
14 Irska Ireland eng Irska Irska
15 Italija Italija
16 Jordan Jordan Jordan
17 Katar Qatar - eng. Katar Katar
18 Kina Kina Kina
19 Kipar Kipar Kipar
20 Kuvajt Kuwait eng Kuvajt
21 Mađarska Mađarska Mađarska
22 Makedonija Macedonia eng Sjeverna Makedonija
23 Malezija Malaysia eng Malezija Malezija
24 Moldavija Moldova eng Moldavija
25 Norveška Norveška
26 Njemačka Njemačka
27 Pakistan Pakistan Pakistan
28 Poljska Poland - eng. Poljska Poljska
29 Rumunija Romania - eng. Rumunija Rumunija
30 Slovenija Slovenia - eng. Slovenija Slovenija
31 i 32

Srbija i Crna Gora Serbia and Montenegro - eng.

(primjenjuje se i na

Srbiju i na Crnu Goru)

Srbija, Crna Gora

Ispravka Ugovora

Srbija
33 Španija Spain eng Španija Španija
34 Šri Lanka Šri Lanka
35 Švedska Švedska
36 Turska Turkey eng Turska
37 Ujedinjeni Arapski Emirati United Arab Emirates -eng. Ujedinjeni Arapski Emirati Ujedinjeni Arapski Emirati
38

Ujedinjeno Kraljevstvo -

Velika Britanija i

Sjeverna Irska

Ujedinjeno Kraljevstvo - Velika Britanija i Sjeverna Irska Ujedinjeno Kraljevstvo - Velika Britanija i Sjeverna Irska

Pitanja u vezi sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja možete uputiti putem taxtreaties@mft.gov.ba