Mapa sajta

  Kabineti
  Ministar
  Odsjek za poslove informisanja, protokola i prevođenja
  Šef kabineta ministra, savjetnici
  Zamjenik ministra
  Šef kabineta zamjenika ministra, savjetnici
  Sekretar ministarstva
  Odjeljenje za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom
  Organizaciona struktura
  Organigram
  Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove
  Sektor za budžet/proračun institucija Bosne i Hercegovine
  Sektor za odnose sa finansijskim institucijama
  Sektor za javni dug
  Sektor za trezorsko poslovanje
  Sektor za provođenje sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH
  Sektor za fiskalne poslove
  Sektor za finansiranje programa i projekata IPA (CJFU)
  Centralna jedinica za internu reviziju
  Sektor za finansijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći
  Važni dokumenti
  Zakoni
  Podzakonski akti
  Strateški dokumenti Vijeća ministara
  Instrukcije MFT za institucije BiH
  Interni akti MFT
  Podzakonski akti Fiskalnog vijeća u BiH
  Konsultacije
  Javne nabavke
  Tenderska dokumentacija
  Tenderi
  Plan javnih nabavki
  Odluke
  Oglasi, obavještenja
  Transparentnost
  Budžetska transparentnost
  Proaktivna transparentnost
  Konkursi, oglasi i tenderi
  Pristup informacijama
  Vodič za pristup
  Indeks registar
  Zahtjev za pristup informacijama
  Odgovori ZOSPI
  Uplatni računi
  Odnosi s javnošću
  Najčešća pitanja i odgovori
  OGP
  Kontakti
  Budžet
  Globalni fiskalni okvir
  Usvojeni budžet
  Izvršenje
  Izvještaji
  Dokumenti okvirnog budžeta
  Budžet za građane institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine
  Trezor
  Jedinstveni račun
  Glavna knjiga trezora
  Informatički sistem
  Državni fond
  Javni dug
  Upravljanje dugom
  Vanjski dug
  Unutrašnji dug
  Servisiranje duga
  Informacije i analize
  Strategije i Analize
  Informacije o javnom dugu
  Informacije o vanjskom dugu
  Informacije o servisiranju vanjskog duga
  Informacije o unutrašnjem dugu
  Fiskalni poslovi
  Fiskalna politika
  Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
  Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni
  Međunarodne multilateralne konvencije
  Uputstva
  Sukcesija i upravljanje imovinom
  Sporazumi i konvencije
  Zakoni, odluke i sudske odluke
  Stara devizna štednja
  Upravljanje imovinom
  Informacije
  Finansijsko planiranje i međunarodna saradnja
  CJFU
  FINANSIJSKO PLANIRANJE RAZVOJA I KOORDINACIJA MEĐUNARODNE EKONOMSKE POMOĆI
  Finansijsko planiranje razvoja
  Koordinacija međunarodne ekonomske pomoći
  Odnosi sa finansijskim institucijama
  Međunarodne finansijske institucije (MFI)
  Svjetska banka
  Međunarodni monetarni fond - MMF
  Evropske finansijske institucije
  Ostale institucije
  Pregled zaključenih međunarodnih finansijskih ugovora
  Pregled povlačenja kreditnih i grant sredstava za projekte koji su u implementaciji
  Domaće finansijske institucije
  Politike deviznog poslovanja
  Politike sigurnosti finansijskog sistema
  Politike u sistemu osiguranja
  Politike osiguranja depozita
  Politike kofinansiranja
  Politika garancija
  Politika i odnosi u sistemu bankarskog poslovanja