AKTUELNA PITANJA SARADNJE

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Banka finansiranjem kontinuirano omogućava da Bosna i Hercegovina riješi pitanja u socijalnom , zdravstvenom sektoru naročtio se fokusirajući stvaranje uslova za humano stanovanje izbjeglih I raseljenih lica , socijalne potreba   druhih ranjivih grupa u društvu , napoe zemnlje u sferi rješavanja problema u obalasti migracija, izgradnjom kapaciteta za podizanje zdravstvenih usluga na višem nivou.