IBRD

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development )   

Opšti podaci

Međuanrdona banka za obnovu i razovj (International Bank for Reconstruction and Development ) – IBRD je jedna od pet instiucija Gruapcije Svjetske banke. IBRD putem zajmova , garancija , proizvoda za upravljanje rizikom , svojim uslugama izrade detaljnih analiza , espertiza i savjetodavnim uslugama , podržava razvoj zemalja sa srednjim i niskim dohotkom. To ostvaruje finansiranjem sredstava  u vidu zajmova i besporvratnih sredstava. Svojim izvorima omogućava zemljama članicama da dugoročno finansiruju svoje razvojne potrebe, da bude podrška zemljama u periodima kada su pogođene krizama ( prirodim , finansijskim i drugim ) podstičući reformske procese i stvaranje povoljne investiocione klime.

Banka ima trostruku ocjenu A od 1959. godine, a posuđuje sredstva  od 1947. godine. Financira samo projekte za koje država jamči i imapreferirani status povjerioca. IBRD ima zavidan  kvalitetan kreditni portfelj, raznoliku bazu dioničara, razborito upravljanje rizikom i značajnu likvidnost.

Finansiranje

IBRD surađuje s javnim sektorom (suvereni i poddržavni subjekti) na dizajniranju i primjeni financijskih proizvoda i pružanju savjetodavnih usluga kako bi se maksimalizirao njihov pristup financiranju i ublažili rizici. IBRD nudi sljedeće proizvode :

IBRD fleksibilni zajam (IFL)

IFL je sveobuhvatna opcija financiranja za zajmoprimce u javnom sektoru, uključujući do 35 godina dospijeća, tržišne kamatne stope koje odražavaju IBRD-ov AAA kreditni rejting, fleksibilnost za prilagođavanje uvjeta otplate i ugrađene alate za upravljanje valutnim i / ili kamatnim rizikom.

IBRD fleksibilni zajam (IFL) vodeći je kreditni proizvod Svjetske banke za zajmoprimce u javnom sektoru zemalja sa srednjim dohotkom. Prihvatljivi zajmoprimci rade sa svojim uredom u Svjetskoj banci kako bi pribavili financiranje za razvoj financiranjem investicijskim projektima, financiranjem razvojne politike, Programom za rezultate ili bilo kojom njihovom kombinacijom višefaznim programskim pristupom i koriste IFL kao svoj kreditni proizvod.

IFL nudi:

Duga dospijeća - do 35 godina

Tržišne kamatne stope koje odražavaju IBRD-ov kreditni rejting AAA

Fleksibilnost za prilagođavanje uvjeta otplate

Financiranje u lokalnoj valuti

Zaduživanje u stranim valutama može izložiti klijente riziku duga i plaćanja duga ako njihova domaća valuta depresira. Svjetska banka nudi mogućnost klijentima za pretvaranje isplaćenih iznosa u lokalnu valutu.

Svjetska banka može pretvoriti isplaćene iznose u lokalnu valutu. Iznos koji klijenti duguju u lokalnoj valuti nakon konverzije iznos je koji će morati vratiti. Kamatna stopa u lokalnoj valuti obično će biti fiksna. Banka naplaćuje 0,06 posto godišnje naknade za transakcije. Još važnije, kamatna stopa u lokalnoj valuti odražava uvjete koje Svjetska banka može dobiti prilikom zaštite valutnog rizika. Tržišni se uvjeti mijenjaju s vremenom, a TRE pruža okvirne citate koji pomažu u donošenju odluke.

Potencijalno financiranje

Svjetska banka nudi potencijalne kreditne linije koje omogućavaju klijentima da brzo ispune svoje financijske zahtjeve nakon nedostatka resursa zbog nepovoljnih ekonomskih događaja ili katastrofe.

Zajam razvojne politike (DPL) s odgođenom opcijom povlačenja (DPL DDO) potencijalna je kreditna linija koja omogućava zajmoprimcu da brzo ispuni svoje financijske zahtjeve uslijed nedostatka resursa zbog nepovoljnih ekonomskih događaja kao što je pad gospodarskog rasta ili nepovoljan promjene cijena robe ili uvjeta trgovine. DPL DDO također pruža formalnu osnovu za nastavak suradnje zasnovane na politikama sa Svjetskom bankom kada ne postoji neposredna potreba za financiranjem.

Prema DPL DDO, zajmoprimac može odgoditi isplatu DPL-a do tri godine, a može se obnoviti za dodatne tri godine. Prihodi od zajma mogu se povući bilo kada tijekom trogodišnjeg razdoblja povlačenja, osim ako Banka nije obavijestila zajmoprimca da jedan od uvjeta povlačenja - odgovarajući makroekonomski okvir i zadovoljavajuća provedba programa - nije ispunjen. Kako bi zajmoprimcu pružila veću sigurnost da će sredstva biti dostupna po potrebi, Banka će povremeno nadgledati poštivanje zajmoprimca uvjetima povlačenja.

Isplate će se određivati prema prevladavajućem rasponu preko referentne stope za zajmove IBRD-a - koji se sastoji od ugovornog raspona, troškova financiranja, premije dospijeća i premije tržišnog rizika - u vrijeme povlačenja. Izračun prosječnog dospijeća otplate započinje s učinkovitošću zajma za utvrđivanje primjenjive premije dospijeća, ali povlačenjem za preostale dijelove raspona. Uz jednokratnu proviziju od 0,25%, DPL DDO-i podliježu i stand-by naknadi1 od 0,50% godišnje na neisplaćena stanja koja nastaju od datuma stupanja na snagu.

Poboljšanje kredita - jamstva

Svjetska banka nudi rješenja za poboljšanje kredita kako bi mobilizirala dugoročno i isplativije privatno financiranje putem jamstava zasnovanih na projektima ili politikama.

Jamstva Svjetske banke snažni su katalizatori u privlačenju investicija iz privatnog sektora i komercijalnog financiranja koji mogu dovesti do snažnih razvojnih ishoda. Projektna jamstva i jamstva temeljena na politikama pomogla su klijentima mobilizirati privatno financiranje za potporu gospodarskom rastu i poboljšanje javnih usluga. Jamstva Svjetske banke:

- Omogućiti pristup međunarodnim tržištima kapitala pod povoljnijim uvjetima

- Nude  dulje dospijeće i niže troškove nego što ih klijent može postići sam

- Mobilizirati veće količine razvojnog kapitala nego što ih Banka sama može pružiti

Cijene IBRD i IDA garancija uključuju nekoliko naknada i određuju se na temelju koncepta ekvivalentnosti zajma s IBRD zajmovima, odnosno IDA kreditima. Te naknade općenito plaća provedbeni subjekt u slučaju projektnih jamstava i država u slučaju jamstava temeljenih na politikama.

Proizvodi za upravljanje financijskim rizikom

Ovisno o izvoru financiranja i uvjetima financiranja, klijenti mogu biti izloženi valuti, rizicima od kamatnih stopa i / ili refinanciranja, te nestabilnosti cijena robe. Svjetska banka nudi paket financijskih proizvoda i savjetodavnih usluga za ublažavanje tih rizika i izgradnju kapaciteta klijenata.

Zajmoprimci IBRD fleksibilnog zajma (IFL), kamatne stope i opcije konverzije valute već su ugrađene u ugovor o zajmu kako bi klijentima pomogle u upravljanju financijskim rizicima.

 

Izloženosti izvan IBRD-a valutnim i kamatnim rizicima mogu se zaštititi slično kao IFL zajmovi korištenjem slobodnih derivata. Zaštita izloženosti koja nije IBRD zahtijeva da klijent ima ISDA glavni ugovor o izvedenicama s IBRD-om.

Konverzije i zamjene kamatnih stopa

Klijenti mogu transformirati osnovu kamatne stope obveze zajma s fiksne na promjenjivu kamatnu stopu ili obrnuto. Da biste pristupili ugrađenim opcijama pretvorbe u IFL, jednostavno zatražite željenu vrstu i uvjete pretvorbe. Za IBRD zajmove bez ugrađenih opcija ili duga prema vjerovnicima koji nisu IBRD, pristupite zamjenama potpisom Glavnog sporazuma o izvedenicama s IBRD-om.

Zajmoprimci mogu varijabilnost kamatnih stopa ograničiti ograničenjem ili kragnom. Ograničenja postavljaju gornju granicu varijabilne kamatne stope zajma. Ovratnici postavljaju gornju granicu (gornja granica) i donju granicu (najnižu razinu) kamatne stope na zajam. Oboje zahtijevaju plaćanje premije za kupnju kamatne stope. Za IBRD zajmove bez ugrađenih opcija ili za dug prema vjerovnicima koji nisu IBRD, pristupite ograničenjima i ovratnicima potpisivanjem Glavnog ugovora o izvedenicama s IBRD-om.

Konverzije i zamjene valuta

Klijenti mogu promijeniti valutne uvjete obveze zajma ako su se zahtjevi za upravljanje rizikom promijenili od početnog izbora valute zajma. Klijenti mogu pretvoriti valutu IFL-a između četiri valute pozajmljivanja, USD, EUR, GBP, JPY, koristeći opcije ugrađene u ugovor o zajmu. Da biste pristupili ugrađenim opcijama pretvorbe IFL, jednostavno zatražite željenu vrstu i uvjete pretvorbe. Za IBRD zajmove bez ugrađenih opcija ili duga prema vjerovnicima koji nisu IBRD, pristupite zamjenama potpisom Glavnog sporazuma o derivaima s IBRD-om. Dostupnost proizvoda za zaštitu valute pretpostavlja dovoljno likvidno tržište zamjene u željenoj valuti.

Proizvodi za upravljanje rizikom od katastrofa

Svjetska banka pomaže klijentima iz javnog sektora da povećaju svoju financijsku otpornost na katastrofe podržavajući programe financiranja rizika od katastrofa i nudeći rješenja za osiguranje.

 

Svjetska banka pomaže klijentima da povećaju svoju financijsku otpornost na katastrofe podržavajući programe financiranja rizika od katastrofa i nužne financiranje kao i rješenja za osiguranje.

Banka pomaže klijentima u dizajniranju, razvoju i izvršavanju sveobuhvatnih strategija financiranja rizika od katastrofa. Strategija financiranja rizika pomaže klijentima da utvrde ravnotežu između zadržavanja rizika, na primjer, putem potencijalnog financijskog proizvoda i prijenosa rizika, na primjer, putem proizvoda osiguranja.

Niz financijskih proizvoda može se koristiti za rješavanje financijskih rizika od katastrofa, a optimalna kombinacija pristupa ovisi o vrstama rizika s kojima se klijent suočava i učestalosti i ozbiljnosti katastrofalnih događaja.

 

IBRD osim vlastittih sredstava i sredstava koje mobilira sa tržišta za finansiranje koristi srestva Fodnova  kojima adminitrira u svojstvu provedbene Agencije. Bosna i Hercegovina je je koristila grantove , koji su bili podrška finansiranju projekta iz sljedećih fondova: Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (Global and Environmental Facility –GEF) , Fonda za institucioni razvoj ( Instutional Development Fund – IDF) Fonda za razvoj politike i ljudskih resursa ( Policy an duman Resorces Development Fund –PHRD), Fonda za osnaživanje  računovodstvenog i fiducijarnog okoliša ( Stregthening Accounting and Fiduciary Envirnonment-SAFE) , te sredstava donacija vlada Nizozemske , Švedske , Velike Britanjije , Norvešlke, Japana  i drugih

Saradnja sa IBRD

Svjetska banka je od 1996. godine odobrila 99 projekta u Bosni i Hercegovini, u iznosu od oko 2,4 milijarde dolara.

Trenutni portfolij Svjetske banke iznosi 495,6 miliona US dolara (803 miliona KM) u 9 aktivnih investicionih projekata.

 

Povećanje kapitala

Svjetska banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj pokrenula dokapitalizaciju 2018 .godine  s ciljem povećanja broja dionica i unapređenja broja glasova zemalja članica putem  Selektivnog povećanja kapitala i Generalnog  povećanja kapitala  u IBRD i IFC. Ukupan obim predložene dokapitalizacije je USD 13 milijardi, 7,5 milijardi se odnosi na IBRD .

Zemljama članicama je predloženo da se očituju prema predloženoj dokapitalizacij u srazmjernim iznosima prema udjelu kapitala, tako da se na Bosnu i Hercegovinu odnosi predloženo povećanje za uplatu  kod IBRD iznosi USD 2,5 miliona čime bi se udio dionica povećao na 0,04% od ukupnih dionica što odgovara 0,06 % odukupnogbrojaglasova,

S tim u vezi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5.11.2018. godine donijelo Odluku o povećanju broja glasova i udjela Bosne i Hercegovine i povećanju kapaciteta kapitala u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) na iznos od 2.500.000,00 (Službeni glasnik BiH, broj 84/18).

Bosna i Hercegovina se navedenim Odlukama obavezala izvršiti upis novih dionica kod IBRD-a, te iste platiti u srazmjernim iznosima u petogodišnjem periodu počevši od 2019. godine, završno sa 2023. godinom, U decembru 2020. godine Bosna i Hercegovina je uplatila 990.172,08 USD po osnovu povećanja kapitala u IBRD.

 

2. Dokumenti

Statut – pdf file en

Strategija Svjestske banke –pdf file-en  

IBRD opšti uslovi – pdf file –en

3. Portoflio aktivnih projekata

  • projekti Svejtske banke u BiH