KFAD

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Kuvajtski fond za arapski razvoj (KFAD)

Kuvajtski fond za arapski razvo (KFAD) j prva je institucija na Bliskom istoku koja je preuzela aktivnu ulogu u međunarodnim razvojnim ciljevima.
Cilj Fonda je pomoći arapskim zemljama i drugim zemljama u razvoju u razvoju njihovih ekonomija odobravajući koncesione kredite za finansiranje projekata u različitim sektorima (poljoprivreda i navodnjavanja, promet i komunikacije, energija, industrija, voda i kanalizacije ) I pruža mnoge oblike tehničke saradnje. Djeluje u 107 zemalja svijeta na više kontitenata.
Aktivan je sudionik u međuanrodnim kretanjima kapitala , dioničar u mnogim međunarodim i regionalnim razvojnim insitucijama.
Fond odobrava finansijska sredstva različitim subjektima koji imaju potrebu za povoljnim izvorima finansiranja :
• Centralne i pokrajinske vlade, javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća.
• Razvojne institucije, bilo međunarodne, regionalne ili nacionalne, a posebno institucije za finansiranje razvoja.
• Korporativni subjekti koji preduzimaju projekte koji su u zajedničkom vlasništvu brojnih zemalja u razvoju,
• Mješovita ili privatna preduzeća koja uživaju korporativnu ličnost, razvojne su prirode i nisu samo orijentisani na ostvarivanje dobiti. Takva preduzeća moraju biti pod kontrolom jedne ili više zemalja u razvoju ili imati državljanstvo bilo koje takve zemlje.
Ako je Zajmoprimac subjekt koji nije država u državi korisnici, Fond obično zahtijeva da država u toj zemlji sklopi ugovor s Fondom kojim jamči izvršavanje dužnikovih obveza prema odgovarajućem ugovoru o zajmu.
Oblici finansiranja
Kuvajtski fond je aktivni posuđivač zemljama u razvoju koje finansira putem:
• direktnih kredita i odobravanjem garancija
• Zajedničko ili paralelno financiranje s drugim međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim razvojnim financijskim institucijama.
• bespovratnih sredstava u vidu tehničke pomoći (davanje bespovratne pomoći za finansiranje tehničkih, ekonomskih i finansijskih studija bilo u odnosu na projekte koje financira Fond ili na neki drugi način. Studije mogu biti takve vrste kao što su istraživanja prije ulaganja, studije za identifikaciju)
• Savjetodavne usluge u vezi s tehničkim, financijskim, ekonomskim i pravnim aspektima projekata ili programa ili razvojnih politika, ili u vezi s izgradnjom institucija na području razvoja.

Doprinosa kapitalnim zalihama međunarodnih i regionalnih razvojnih financijskih institucija i drugih razvojnih institucija i predstavljaju državu Kuvajt u takvim institucijama. (Pretplata na kapital ili doprinos resursima razvojnih financijskih institucija)
• Pretplata na kapital prihvatljivih razvojnih poduzeća.

Saradnja Bosne i Hercegovine sa KFAD
Saradnja sa Bosnom i Hercegovinom Kuvjatski fond započinje još od 1997 godine kada je finansirala prvi projekat. KFAD je finansirao pet projekata u Bosni i Hercegovini u ukupnoj vrijednosti 22,1 milion kuvajtskih dinara ((1 KD = US$ 3.4). Finansirani projekti su uglavnom u sektoru putnom sektoru gdje su se finansirale dionice na autoputevima koje su u merži Koridora Vc. Međutim neki od njih su i u sektoru vodosnadijevanja i finansijskom sektoru.
U fazi pripreme je Kreditni sporazum između Bosne i Hercegvoine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za finansiranje projekata izgradnja poddionice autoceste Nemila- Vranduk na Koridoru Vc u vrijednosti 21 milion EUR-a .

a) Dokumenti

b) Portfolio projekata