PORTFOLIO AKTIVNIH PROJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI FINANSIRANIH OD CEB

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Iako je BiH relativno nova članica CEB (od 2003.godine) Banka, je imala značajna ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i to u one sektore koji su povezani sa dijelom populacije koji je najosjetljiviji na promjene i siromaštvo (izbjegla i raseljena lica, demobilisani borci itd.). Efekti ulaganja u taj sektor su vidljivi kroz podršku izgradnji velikog broja stambenih jedinica, podizanja kvaliteta usluga i uvođenje porodične medicine u zdravstvu, smanjenju fiskalnih izdvajanja za te svrhe. Iako je, stavljajući u kontekst drugih zemalja, učešće BiH u odobrenim i doznačenim sredstvima CEB-a minorno, realno je očekivati da se situacija promjeni kako napredujemo na putu pridruživanja EU gdje će finansiranje socijalnog razvoja postati izražajnije.

 

Pored ovih direktnih zajmova CEB je u na teritoriji BiH prisutana kroz multi - projekte, koji nisu direktno vezani za zaduživanje BiH niti za izdavanje bilo kakvih garancija. To su projekti koje banke u vidu pozajmica daje svojim partnerskim bankama u BiH, koje su osnov za razvijanje portfolija kredita za finansiranje malih i srednjih preduzeća, opština ili drugih ciljeva, u skladu sa kriterijumima koje CEB navodi u svojim rezolucijama.