Pariška deklaracija

1.6.2018

Izvještaj

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2018. godine provelo je sedmo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2017. godinu s čime je Vijeće ministara upoznato na 151. sjednici održanoj 01.08.2018. godine.

1.12.2016

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2015. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2016. godine provelo je šesto istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2015. godinu s čime je Vijeće ministara upoznato na 89. sjednici održanoj 25.01.2017. godine

1.12.2015

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2014. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članicama Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2015. godine provelo je peto istraživanje o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2014. godinu s čime je Vijeću ministara upoznato na 39. sjednici održanoj 13.01.2016. godine

1.3.2015

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2013. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2014. godine provelo je četvrto istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2013. godinu koje je 17.03.2015. godine dostavljeno Vijeću ministara BiH na upoznavanje.

1.3.2014

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2012. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF), tokom 2013. godine provelo je treće istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH. Nalaze ovog istraživanja Ministarstvo je objavilo u Izvještaju o napretku u primjeni načela Pariške deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH – 2012. godina, s kojim se Vijeće ministara BiH upoznalo na 91. sjednici, održanoj 16.04.2014. godine.

1.2.2013

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2011. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF), tokom 2012. godine, provelo je drugo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH. Nalaze ovog istraživanja Ministarstvo je objavilo u Izvještaju o napretku u primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH – 2011. godina, s kojim se upoznalo Vijeće ministara BiH na svojoj 43. sjednici, održanoj 26.03.2013. godine.

1.3.2012

BiH sudjelovala u OECD- ovom Globalnom monitoringu implementacije principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći za 2010. godinu

okom 2011. godine Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) provela je Globalni monitoring o primjeni principa Pariške deklarcije o djelotvornoj pomoći s ciljem procjene postignutog napretka u ispunjenju globalnih ciljeva Deklaracije u 2010. godini. U pomenutom istraživanju, uz još 78 zemalja potpisnica Pariške deklaracije, učestvovala je i Bosna i Hercegovina. Globalne rezultate monitoringa primjene principa Pariške deklaracije objavio je OECD u izvještaju pod nazivom Еfektivnost pomoći 2011: Izvještaj o napretku u oblasti provođenja Pariške deklaracije, koje je dostupno putem slijedećeg linka: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/48742718.pdf, dok je rezultate monitoringa za BiH objavio u posebnom poglavlju ovog dokumenta, kojem možete pristupiti putem slijedećeg linka: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Bosnia%205.pdf . Vijeće ministara BiH upoznato je s pomenutim izvještajem na svojoj 6. sjednici, održanoj 03.05.2012. godine.

1.10.2010

Bazna analiza o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH – 2008. godina

Ministarstvo finansija i trezora tokom 2010. godine izradilo je Godišnji izvještaj o implementaciji principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći – Bazna analiza o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH - 2008. godina, koja postaje bazna godina za sva buduća istraživanja. Vijeće ministara BiH upoznalo se s ovim izvještajem na svojoj 144. sjednici, održanoj 24.02.2011. godine.

8.1.2010

Bosna i Hercegovina pristupila Pariškoj deklaraciji o učinkovitoj pomoći

12.11.2009

Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog osnova pristupanja Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći - 104. sjednica