PREGLED AKTIVNOSTI RAZVOJNIH PARTNERA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pregled aktivnosti razvojnih partnera u BiH odražava interes BiH i međunarodne zajednice da razmjene znanja i unaprijede zajedničke aktivnosti na promociji društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Dokument predstavlja instrument za unapređenje zajedničke saradnje i jačanja partnerskih odnosa i daje sveobuhvatan pregled projekata i programa, finansiranih od strane članova Foruma za koordinciju donatora (DCF), kao i analizu stanja i reformi koje se provode u okviru razvojnih sektora u BiH.