IZVJEŠTAJ O MONITORINGU PARTNERSTVA ZA EFIKASNU RAZVOJNU SARADNJU U BIH

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju je višekorisnička platforma kreirana sa ciljem unapređenja učinkovitosti razvojnih napora svih aktera, ostvarenja dugoročnih rezultata i doprinosa postizanju Ciljeva održivog razvoja (SDG). Ova platforma objedinjuje vlade, bilateralne i multilateralne organizacije, civilno društvo, privatni sektor, te predstavnike trgovinskih udruženja i parlamenata u zajedničkom naporu da se poveća učinkovitost razvojnih partnerstava.  

Partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju utemeljeno je na četiri zajednička načela učinkovite razvojne suradnje: vlasništvo država partnera, fokus na rezultatima, partnerstvo za inkluzivni razvoj i transparentnost i odgovornost. Ova načela usvojena su od strane više od 160 država i preko 50 organizacija u sklopu Sporazuma o partnerstvu iz Busana 2011. godine. Izvješće o napretku za 2018. godinu je pripremljeno prateći napredak ostvaren kroz deset indikatora, koji se temelje na četiri načela učinkovite razvojne suradnje, a obuhvaćaju i indikatore iz Pariške deklaracije, te indikatore razvijene u sklopu Sporazuma o partnerstvu iz Busana.

Izvješće o napretku omogućava donositeljima odluka da razumiju trendove koji će omogućiti da se glavna načela učinkovite razvojne suradnje pretvore u praktičnu suradnju na razini države; te osiguraju pregled ključnih pitanja koja zahtijevaju akciju u narednim godinama.

Bosna i Hercegovina je 2018-2019. godine sudjelovala u monitoringu Globalnog partnerstva za učinkovitu razvojnu suradnju za 2018. godinu, nakon što je godinama provodila godišnja istraživanja o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u Bosni i Hercegovini.