O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za fiskalne poslove osnivaju se dvije unutarnje organizacijske jedinice i to:

  • Odsjek za fiskalnu politiku,
  • Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,

U Sektoru se obavlja izdavanje potvrda i/ili ovjera obrazaca u postupku oslobađanja stranaka od plaćanja poreznih obveza u području neizravnih poreza, na temelju Zakona o carinskoj politici BiH i ovjera potvrda IPA MFT za oslobađanje od plaćanja neizravnih poreza sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te se pripremaju mišljenja na upite o međunarodnim kreditnim ugovorima u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja ili povrat istih sukladno sadržajem međunarodnog ugovora i propisima koji reguliraju ovo područje.

U Sektoru se također obavljaju poslovi pripreme i provođenja postupka zaključivanja međunarodnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih sporazuma iz oblasti međunarodne suradnje u poreznim pitanjima, kao i poslovi suradnje s nadležnim entitetskim i međunarodnim institucijama.

Gorana Krtalić, pomoćnica ministra

Telefon: 033 254 257
Fax: 033 254 291
Email: gkrtalic@mft.gov.ba 
Adresa: 71000 Sarajevo ul. Maršala Tita 9a