УПУТСТВА

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Обавијест за физичка и правна лица у вези са овјеравањем пореских образаца других држава и издавањем потврда о резидентности

01.07.2013. године

Министарство финансија и трезора БиХ 21.06.2013. године упутило је ентитетским министарствима финансија и Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта обавијест да ће у другој половини 2013. године запримљене захтјеве странака у вези са овјеравањем пореских образаца других држава и издавањем потврда о резидентности упућивати порезним управама као надлежним органима.