UPUTSTVA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Obavijest za fizička i pravna lica u vezi sa ovjeravanjem poreskih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti

01.07.2013. godine

Ministarstvo finansija i trezora BiH 21.06.2013. godine uputilo je entitetskim ministarstvima finansija i Direkciji za finansije Brčko Distrikta obavijest da će u drugoj polovini 2013. godine zaprimljene zahtjeve stranaka u vezi sa ovjeravanjem poreskih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti upućivati poreznim upravama kao nadležnim organima.