О организационој јединици

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Централну јединицу за интерну ревизију као организациону јединицу Министарства чине:

• Руководилац Јединице – помоћник министра
• Референт за административно – техничке послове
• Интерни ревизор – стручни савјетник (3 извршиоца)

У Централној јединици за интерну ревизију обављају се сљедећи послови: израда аката и оперативних упустава о интерној ревизији у складу са законом и подзаконским актима, припрема стратешких и оперативних планова за обављање интерне ревизије, израда појединачних планова интерне ревизије и обављање интерне ревизије (планиране прелиминарне активности, утврђивање и евидентирање система/процеса/активности, процјена система интерних контрола, тестирање интерних контрола, оцјена система интерних контрола – препоруке за побољшање система интерних контрола, извјештавање), праћење провођења препорука, евидентирање и документовање процеса ревизије; иницирање ангажовања потребних стручњака, сарадња с главним ревизором Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине и/или законом именованим ревизором или другим екстерним ревизором у размјени извјештаја, документације и мишљења; издавање годишњег извјештаја интерне ревизије и по потреби повремених извјештаја, сарадња с Централном хармонизацијском јединицом (ЦХЈ) и интерним ревизорима у институцијама Босне и Херцеговине и на другим нивоима власти ради унапређења рада и размјене искустава из подручја интерне ревизије, припрема планова обуке интерних ревизора, ефикасно кориштење ресурса додијељених за обављање функције интерне ревизије, обезбјеђење високог квалитета активности интерне ревизије и примјене правила која пропише ЦХЈ и обављање и других послова у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу подручје интерне ревизије у Босни и Херцеговини.
Централна јединица за интерну ревизију врши интерну ревизију у Министарству финансија и трезора БиХ и другим институцијама БиХ, у складу са Законом о интерној ревизији у институцијама БиХ и одредбама члана 6. Одлуке о критеријима за успоставу јединица интерне ревизије у институцијама БиХ и другим подзаконским актима које пропише ЦХЈ.
Јединица обавља функцију интерне ревизије у складу са Законом о интерној ревизији институција БиХ, Одлуци о усвајању Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама БиХ, Повељом интерне ревизије у институцијама БиХ, Приручником за интерну ревизију са стандардима интерне ревизије у институцијама БиХ, Споразумом о вршењу функције интерне ревизије и другим подзаконским актима прописаним од стране ЦХЈ.

Амела Муфтић, руководилац Јединице – помоћник министра
Телефон: 033/254-270
Fax: 033/254-292
Email: amuftic@mft.gov.ba

Драгана Косорић, интерни ревизор – стручни савјетник
Телефон: 033/254-272
Email: dkosoric@mft.gov.ba

Ирма Моћевић Абдурахмановић, интерни ревизор – стручни савјетник
Телефон: 033/254-273
Email: imocevic@mft.gov.ba

Влатка Ловрић Вукоја, интерни ревизор – стручни савјетник
Телефон: 033/254-269
Email: vlovric@mft.gov.ba

Телефон: 033 254 270
Fax: 033 254 292
Email: amuftic@mft.gov.ba