O organizacijskoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Središnju jedinicu za unutarnju reviziju kao organizacijsku jedinicu Ministarstva čine:

• Rukovoditelj Jedinice – pomoćnik ministra
• Referent za administrativno – tehničke poslove
• Unutarnji revizor – stručni savjetnik (3 izvršitelja)

U Središnjoj jedinici za unutarnju reviziju obavljaju se sljedeći poslovi: izrada akata i operativnih upustava o unutarnjoj reviziji sukladno zakonu i podzakonskim aktima, priprema strateških i operativnih planova za obavljanje unutarnje revizije, izrada pojedinačnih planova unutarnje revizije i obavljanje unutarnje revizije (planirane preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sustava/procesa/aktivnosti, procjena sustava unutarnjih kontrola, testiranje unutarnjih kontrola, ocjena sustava unutarnjih kontrola – preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola, izvješćivanje), praćenje provođenja preporuka, evidentiranje i dokumentiranje procesa revizije; iniciranje angažiranja potrebnih stručnjaka, suradnja s glavnim revizorom Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i/ili zakonom imenovanim revizorom ili drugim eksternim revizorom u razmjeni izvješća, dokumentacije i mišljenja; izdavanje godišnjeg izvješća unutarnje revizije i po potrebi povremenih izvješća, suradnja s Središnjom harmonizacijskom jedinicom (SHJ) i unutarnjim revizorima u institucijama Bosne i Hercegovine i na drugim razinama vlasti radi unaprijeđenja rada i razmjene iskustava iz područja unutarnje revizije, priprema planova obuke unutarnjih revizora, efikasno korištenje resursa dodijeljenih za obavljanje funkcije unutarnje revizije, osiguranje visokog kvaliteta aktivnosti unutarnje revizije i primjene pravila koja propiše SHJ i obavljanje i drugih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju područje unutarnje revizije u Bosni i Hercegovini.
Središnja jedinica za unutarnju reviziju vrši unutarnju reviziju u Ministarstvu financija i trezora BiH i drugim institucijama BiH, sukladno Zakonu o unutarnoj reviziji u institucijama BiH i odredbama članka 6. Odluke o kriterijima za uspostavu jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH i drugim podzakonskim aktima koje propiše SHJ.
Jedinica obavlja funkciju unutarnje revizije sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji institucija BiH, Odluci o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za unutarnje revizore u institucijama BiH, Poveljom unutarnje revizije u institucijama BiH, Priručnikom za unutarnju reviziju sa standardima unutarnje revizije u institucijama BiH, Sporazumom o vršenju funkcije unutarnje revizije i drugim podzakonskim aktima propisanim od strane SHJ.

Amela Muftić, rukovoditelj Jedinice – pomoćnik ministra
Telefon: 033/254-270
Fax: 033/254-292
Email: amuftic@mft.gov.ba

Dragana Kosorić, unutarnji revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-272
Email: dkosoric@mft.gov.ba

Irma Moćević Abdurahmanović, unutarnji revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-273
Email: imocevic@mft.gov.ba

Vlatka Lovrić Vukoja, unutarnji revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-269
Email: vlovric@mft.gov.ba

Telefon: 033 254 270
Fax: 033 254 292
Email: amuftic@mft.gov.ba