O organizacionoj jedinici


Unutar Sektora za proračun institucija Bosne i Hercegovine uspostavljaju se dvije unutarnje organizacijske jedinice i to:

  • Odsjek za planiranje proračuna institucija Bosne i Hercegovine,
  • Odsjek za izvršenje proračuna institucija Bosne i Hercegovine,
  • Odsjek za kontrolu izvršenja proračuna i izvještavanje 

Unutar Sektora za proračun institucija Bosne i Hercegovine obavljaju se sljedeći poslovi: priprema nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, priprema srednjoročnog okvira rashoda (MTEF) i okvirnih proračunskih dokumenata (MTEF), planiranje i priprema proračuna institucija BiH. politike i propisi Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH i uspostavljeni proračunski postupci, koordinacija aktivnosti osiguranja proračunskih sredstava Bosne i Hercegovine, izvršenje proračuna koji je odobrila Parlamentarna skupština BiH i briga o financiranju institucija Bosne i Hercegovine; informiranje i izvještavanje Vijeća ministara BiH o izvršenju i mogućim problemima u izvršenju proračuna; praćenje dinamičkih planova izdataka proračunskih korisnika, uspostavljanje i kontrola provođenja ograničenja raspolaganja proračunskim sredstvima od strane korisnika; propisivanje i provođenje sustava i postupaka za unutarnji nadzor budžetskih korisnika institucija BiH; provedba programa nadzora (unutarnja revizija) u skladu s računovodstvenim standardima za unutarnju reviziju; vođenje registra proračunskih korisnika; priprema mišljenja, prijedloge i nacrte zakona, odluka, uputa, zaključaka i drugih normativnih akata koji se podnose Vijeću ministara na usvajanje ako provedba ovih propisa zahtijeva osiguranje financijskih sredstava.

Igor Bevanda, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 032
Fax: 033 205 039
Email: ibevanda@mft.gov.ba