Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Партнерство за отворену власт (ОГП)

Босна и Херцеговина је 24. септембра 2014. године званично приступила мултилатералној глобалној иницијативи Партнерство за отворену власт.

Партнерство за отворену власт (eng.Open Government Partnership-OGP) је глобална мултилатерална иницијатива за транспарентност и отвореност рада тијела јавне власти, а њене учеснице су државе које се чланством у Партнерству обавезују на конкретне мјере и дјеловање у областима транспарентности, оснаживања учешћа грађана у власти, борбе против корупције и увођења нових технологија које чине јавну управу што ефикаснијом.

Да би се провела Иницијатива, Савјет министара БиХ је крајем 2016. године („Службени гласник БиХ“, број: 94/16) донијело одлуку о формирању Савјетодавног вијећа – тијела које има савјетодавну и координацијску улогу с циљем подстицања транспарентности и отворености органа јавне управе, те укључивања грађана и организација цивилног друштва у обликовање јавних политика у складу с иницијативом “Партнерство за отворену власт”. Задатак Вијећа је да припреми приједлог Оквирног акционог плана за имплементирање иницијативе “Партнерство за отворену власт”.

Савјетодавно вијеће је конституисано на сједници 15.06.2018. године.

У 2018. години одржане су три сједнице на којима су договорени кораци и динамика при изради Акционих планова надлежних нивоа власти, као и процес консултација са заинтересираном јавношћу. Израђени су нацрти акционих планова Савјета министара БиХ, Владе Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ и за исте су спроведене јавне консултације, док је израда Акционог плана Владе Републике Српске у фази припреме.

Савјет министара БиХ на сједници одржаној 04.04.2019. године, а на приједлог Министарства правде, је усвојио Акциони план Савјета министара БиХ за провођење иницијативе Партнерство за отворену власт за период 2019 – 2021.

Ријеч је о првом Акционом плану, након што је Босна и Херцеговина 2014. године службено приступила мултилатералној глобалној иницијативи за транспарентност и отвореност рада тијела јавне власти Партнерство за отворену власт (Open Government Partnership – OGP).

Акциони план усмјерен је на јачање интегритета институција, ефикасније управљање јавним ресурсима, побољшање јавних услуга примјеном отворених података, повећање транспарентности институција, те побољшање сарадње и веће учешће цивилног друштва у креирању јавних политика.

Мјере из Акционог плана односе се на проактивније објаве информација на web-страницама институција БиХ и испуњавање стандарда проактивне транспарентности, отворене податке у подручју статистике и јавних набавки, изградњу web-платформе за израду планова интегритета институција БиХ, израду буџета за грађане, те успостављање ефикасних механизама сарадње са цивилним друштвом.