2023. година

5.10.2023

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о постојању сукоба интереса

На основу члана 52. став (7) Закона о јавним набавкама („ Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22 – у даљњем тексту: Закон) Министарство финансија и трезора БиХ, као Уговорни орган, обавјештава да у смислу ставова од (2) до (6) овог члана Закона, а на основу потписаних изјава представника Уговорног органа о постојању или непостојању сукоба интереса, утврђено је да привредни субјект Микрокредитно друштво Fincredit д.о.о. Бања Лука не може учествовати у поступцима јавних набавки od 23. 8. 2023. године имајући у виду да је представник Уговорног органа у сукобу интереса са тим привредним субјектом, те са истим не може склапати / закључивати уговоре о јавним набавкама. Обавјештење о постојању сукоба интереса, oбјављено 22. 3. 2023. године, престало је важити 12. 6. 2023. године.

22.3.2023

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о постојању сукоба интереса

На основу члана 52. став (7) Закона о јавним набавкама („ Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22 – у даљњем тексту: Закон) Министарство финансија и трезора БиХ, као Уговорни орган, обавјештава да у смислу ставова (2) до (6) овог члана Закона, а на основу потписаних изјава представника Уговорног органа о постојању или непостојању сукоба интереса, утврђено је да привредни субјект Јелшинград Ливар а.д. Бања Лука не може учествовати у поступцима јавних набавки имајући у виду да је представник Уговорног органа у сукобу интереса са тим привредним субјектом, те са истим не може склапати / закључивати уговоре о јавним набавкама.

2022. година

2021. година

19.10.2021

Информације о преговарачком поступку без објављивања обавjештења о уговору

У складу са чланом 28. став 4. Закона о јавним набавкама, Министарство финансија и трезора БиХ објављује информације о провођењу преговарачког поступка за набавку услуга - пружање техничке подршке за одржавање Oracle лиценци са понуђачем Oracle БХ д.о.о. Сарајево у складу са чланом 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама. Заинтересовани кандидати могу добити тендерску документацију на увид путем е-маила: JSekara@mft.gov.ba до 23.10. 2021.

12.10.2021

Подаци о преговарачком поступку без објављивања обавештења о набавци

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, Министарство финансија и трезора БиХ објављује информације о провођењу преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци за пружање услуга - одржавање лиценци централни систем за обрачун и исплату плата и накнада (ЦОИП) с понуђачем Оцеан д.о.о. Травник у складу са чланом 21. тачка ц) Закона о јавним набавкама. Заинтересовани кандидати могу добити тендерску документацију на увид путем електронске поште: e-mail: JSekara@mft.gov.ba Министарство финансија и трезора БиХ, Трг БиХ 1, 71000 Сарајево, канцеларија број 1703 до 25.10. 2021. године.