Javne nabave

2023. godina

5.10.2023.

OBAVIJEST o postojanju sukoba interesa

Na temelju članka 52. stav (7) Zakona o javnim nabavama („ Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22 – u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo financija i trezora BiH, kao Ugovorno tijelo obavještava da u smislu stavaka od (2) do (6) ovog članka Zakona, a na temelju potpisanih izjava predstavnika Ugovornog tijela o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, utvrđeno je da gospodarski subjekt Mikrokreditno društvo Fincredit d.o.o. Banja Luka ne može učestvovati u postupcima javnih nabava od 23. 8. 2023. godine imajući u vidu da je predstavnik Ugovornog tijela u sukobu interesa sa tim gospodarskim subjektom, te sa istim ne može sklapati / zaključivati ugovore o javnim nabavama. Obavijest o postojanju sukoba interesa, objavljenа 22. 3. 2023. godine, prestala je važiti 12. 6. 2023. godine.

22.3.2023.

OBAVIJEST o postojanju sukoba interesa

Na temelju članka 52. stavak (7) Zakona o javnim nabavama („ Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22 – u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo financija i trezora BiH, kao Ugovorno tijelo obavještava da u smislu stavaka (2) do (6) ovog članka Zakona, a na temelju potpisanih izjava predstavnika Ugovornog tijela o postojanju ili nepostojanju sukoba iteresa, utvrđeno je da gospodarski subjekt Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka ne može učestvovati u postupcima javnih nabava imajući u vidu da je predstavnik Ugovornog tijela u sukobu interesa sa tim gospodarskim subjektom, te sa istim ne može sklapati / zaključivati ugovore o javnim nabavama.

2022. godina

2021. godina

Javne nabave