2024. godina

2023. godina

Instrukcije MFT za institucije BiH-Trezor

12.4.2022.

Instrukciju o načinu realizacije i knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena servisiranja osiguranih motornih vozila te sredstava naplaćenih od osiguravajućih društava temeljem osiguranja

7.12.2021.

Instrukcija izmjeni i dopuni instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. ZJN, br. 08-02-2-11082-1-18

7.12.2021.

Instrukcija o donaciji odnosno razmjeni stalnih sredstava između proračunskih korisnika te doniranju stalnih sredstava eksternim korisnicima

7.12.2021.

Instrukcija o izmjeni i dopuni instrukcije-licitacije izmjena iz 2020_ god

7.12.2021.

Instrukcija o načinu evidentiranja uplata administrativnih taksi i naknada izvršenih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, br. 08-02-1-5824-112 -dostupno na srpskom jeziku

7.12.2021.

Instrukcija o načinu kontrole naplate prihoda - sravnjenje i efikasnije praćenje naplate prihoda putem uvođenja dodatnih mjera i evidencija, te pouzdanije i tačnije izvještavanje o istim

7.12.2021.

Instrukcija o načinu refundacije pripadajućeg dijela sredstava organima nadležnim za izdavanje dokumenata, unos, plaćanje i evidentiranje kroz ISFU 8-2-2-8525-14 -dostupno na srpskom jeziku

7.12.2021.

Instrukcija o načinu unosa datuma dospjeća obaveza u trezorski sistem- dostupno na bosanskom jeziku

7.12.2021.

Instrukcija o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavama

7.12.2021.

Instrukcija o pravilnom i blagovremenom evidentiranju, načinu rada i zatvarnju perioda u modulu dugotrajne imovine (FA)

2022. godina

2021. godina

Instrukcije