ZAMJENIK MINISTRA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović 

Lični podaci:

Rođen 27. februara 1985. godine
Oženjen

Obrazovanje:

2012. godina magistarski studij, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. godina Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2004. godina Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

Profesionalna karijera:

2021 –2023. godina - Predsjednik Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Županije Sarajevo

2018 – 2021. godina - Direktor prodaje i marketinga Shell-a Orbico Bosna i  Hercegovina

2017. godina - Konsultant za FMCG & Category Managment i prodaju

2016 – 2017. godina - Direktor financija, Logistike i Korporativnih funckija i izvršni direktor, Velpro doo Sarajevo

2015 – 2016. godina - Voditelj sektora Operativne nabave, Konzum Sarajevo

2013 – 2015. godina Voditelj sektora upravljanja kategorijama i planogramima, Konzum Sarajevo

2010. godina - Gost predavač na predmetima Marketing, Ponašanje potrošača i Marketing Trgovine, Ekonomski fakultet u Sarajevu

Politička karijera:

Član SDP BIH

Kabinet zamjenika ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja zamjeniku ministra o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom ministra, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni zamjeniku ministru u vršenju njegove funkcije, te poslove vozača i održavanja vozila zamjenika ministra.