СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ САВЈЕТА МИНИСТАРА

22.9.2023

Годишњи извјештај о реализацији Стратегије унапређења управљања јавним финансијама у институцијама БиХ 2021-2025 година за 2022. годину са Годишњим акционим планом за 2023. годину

28.2.2023

Годишњи извјештај о реализацији Стратегије унапређења управљања јавним финансијама у институцијама БиХ 2021- 2025 са годишњим акционим планом

15.9.2022

Свеобухватна стратегија управљања јавним финанcијама Босне и Херцеговине 2021. – 2025.

18.1.2022

Стратегија унапређења управљања јавним финансијама институција БиХ 2021. – 2025.

8.7.2020

Методологија за припрему и публиковање документа Буџет за грађане БиХ

5.9.2019

Одлука о усвајању Плана интегритета Министарства финансија и трезора БиХ

29.7.2019

Допуна инструкције број 2

29.7.2019

Допуна инструкције број 2 - Табеле

8.5.2019

План интегритета Министарства финансија и трезора БиХ

8.5.2018

Процјена управљања јавним инвестицијама