Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

БИОГРАФИЈА

Министар: Срђан Амиџић

 

Лични подаци:

Датум и мјесто рођења: 26.12.1980., Бањалука

 Образовање:

- Др економских наука

- Редовни професор, Економски факултет, Универзитет Бањалука

 

 Професионална каријера:

 

- Од 2017.

Ванредни професор

Наставник на Катедри за економску теорију и анализу, Универзитет Бањалука

Теоријска економија

- 2012. – 2017.

Доцент (наставник)

Наставник на Катедри за економску теорију и анализу (наставни предмет Макроекономија),

Универзитет Бањалука

- 2008. – 2012.

Виши асистент

Виши асистент на Катедри за економску теорију и анализу

Универзитет Бањалука

- 2005. –  2008.

Асистент

Асистент на Катедри за економску теорију и анализу (наставни предмет Макроекономија)

Универзитет Бањалука

 

 Политичка каријера:

- Члан СНСД-а

- Народни посланик у Народној скупштини Републике Српске у периоду 2014. – 2018. година

- Замјеник градоначелника Бањалуке

- Одборник у скупштини Града Бањалука

 

Кабинет министра обавља послове који се односе на: припремање мишљења министру о материјалима које расправља Савјет министара и Парламент БиХ укључивши и доставу материјала Савјету министара и Парламенту БиХ, давање мишљења на акте из надлежности Министарства, припремање сједница Колегија Министарства и провођење његових закључака, заједно са Кабинетом замјеника министра, вођење евиденције повјерљивих и строго повјерљивих пошиљки, координирање у раду и провођењу програма рада организационих јединица у вршењу послова из надлежности Министарства, слободан приступ јавности информацијама из надлежности Министарства, старање о остваривању јавности рада Министарства, протоколарне послове са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама и делегацијама, административно-техничке послове који су потребни министру у вршењу његове функције те послове возача и одржавања возила министра.

 

По дужности коју обавља министар је:

- гувернер Босне и Херцеговине за Међународни монетарни фонд

- члан Сталног заједничког комитетата високих представника држава насљедница бивше СФРЈ  

- предсједавајући Одбора за економију Савјета министара БиХ

- члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

- члан Управног одбора Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине

- члан Статистичког вијећа

- члан Управног одбора за јавне набавке