Интерни акти МФТ

11.6.2024

Средњорочни план рада Министарства финансија и трезора БиХ 2024.-2026.

17.5.2024

Програм рада Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине за 2024.годину

23.8.2023

Извјештај о раду МФТ за 2022.годину

2.6.2023

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији МФТ

16.5.2023

Програм рада Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине за 2023.годину ( документ доступан на хрватском језику)

16.9.2022

Програм рада Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине за 2022.годину ( документ доступан на хрватском језику)

7.9.2022

Извјештај о раду Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину (документ доступан само на хрватском језику)

2.6.2022

Инструкција о начину припреме елемената за израду Средњорочног програма рада Савјета министара БиХ, припрему и израду Средњорочног плана рада и Извјештаја о проведби средњорочног плана рада Министарства финансија и трезора БиХ (доступно на хрватском језику)

1.4.2022

Правилник о унутрашњој организацији Министарства финансија и трезора БиХ -доступно само на хрватском језику

1.4.2022

Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији Министарства финансија и трезора БиХ -доступно само на хрватском језику

Кодекс државних службеника у институцијама БиХ