2023. година

Budžetska transparentnost

5.9.2023

Примања и додаци на плату запослених у Министарству финансија и трезора БиХ

4.9.2023

Годишњи извјештај о извршењу Буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2022. годину

22.8.2022

Годишњи извјештај о извршењу Буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину

20.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2020. годину

19.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2019. годину

18.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2018. годину

17.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2017. годину

16.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2016. годину

15.8.2022

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета Министарства финансија и трезора БиХ за 2015. годину

19.5.2022

Извод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2020. годину - МФТ