logosrpacthrvdeacbosdeac

Финансијско управљање и контрола ФУК

 

Консолидовани годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2020. годину
Прилог: Закључак Савјета министара БиХ у вези сa консолидованим извјештајем о финансијском управљању и контроли

Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину
Прилог: Закључак Савјета министара БиХ у вези са консолидованим извјештајем о финансијском управљању и контроли

Годишњи консолидовани извјештај о  финансијском управљању и контроли за 2018. годину на енглеском језику

Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. Годину 

Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2017. годину

Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2016. годину

Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2015. годину

Годишњи извјештај о увођењу система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2014. годину