logosrpacthrvdeacbosdeac

Програм рада КО ЦЈХ

Програм рада КО ЦЈХ

 

Програм рада Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2021. годину

Одлука о буџету Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2021. годину

Програм рада Координационог одбора централних јединица за хармонизцаију у БиХ за 2020. годину

Одлука о буџету Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2020. годину

Програм рада Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2019. годину

Одлука о буџету Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговни за 2019. годину

Одлука о буџету Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2018. годину

Програм рада Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2018. годину (доступно на босанском језику) 

Одлука о буџету Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговину за 2017. годину (доступно на босанском језику)

Програм рада Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини за 2017. годину

Програм рада КО ЦЈХ за 2011. годину