logosrpacthrvdeacbosdeac

Актуелности

Актуелности

 

Препоруке за унапређење система финансијског управљања и контроле


Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ у понедјељак, 14. јуна 2021. године, реализовала је Модул 1 обуке из финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.  
Онлине обуци у оквиру Модула 1 присуствовала су 74 учесника из 58 институција Босне и Херцеговине.
Према годишњем плану и програму обука, у оквиру Модула 1 представљени су стање и препоруке за унапређење система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ узимајући у обзир налазе из Годишњег консолидованог извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2020. годину.
Ова обука намијењена је лицима задуженим за финансијско управљање и контролу, координаторима за процес управљања ризицима, и другим службеницима које руководилац институције задужи за успостављање и развој финансијског управљања и контроле.
Стручну обуку Модула 1 водила је Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

 

Четврта годишња конференција о финансијском управљању и контроли


foto  -MalaУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) 9. и 10. јуна 2021. године одржана је конференција о финансијском управљању и контролу у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Због потребе поштивања епидемиолошких мјера спречавања ширења заразе новим корона вирусом конференција је одржана он-лајн, а пратило ју је око 380  учесника са свих нивоа власти у Босни и Херцеговини.
Конференцију под називом „Презентација софтверске апликације за спровођење процеса финансијског управљања и контроле и интерне ревизије (PIFC апликација)“ КО ЦЈХ организoвао је у сарадњи са Пројектом „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини“, којег финансира Европска унија. У оквиру овог пројекта  је и развијена PIFC ИТ апликација која ће корисницима свих нивоа власти у Босни и Херцеговини омогућити аутоматизовано провођење и управљање процесима финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. У току је тестирање PIFC апликације, а од идуће године она би требала бити функционална.
Водитељ Пројекта „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини“ Ваниа Томева учесницима конференције презентовала је функционалности PIFC апликације и праћење управљања ризиком.
Данијела Степић, кључни експерт Пројекта, представила  је модул PIFC апликације намијењен за финансијско управљање и контролу сa акцентом на пружање квалитетних података за пословне процесе, управљање ризицима и управљачку одговорност.
Виши ИТ експерт Пројекта Фадил Белко учесницима конференције говорио је о стандардизацији уноса и обраде података у PIFC апликацији, а виши експерт Владимир Кривенков о праћењу ризика за јавне приходе који произлазе из пословања јавних предузећа.
Ово је четврта годишња конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у Босни и Херцеговини у организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију.

Обука за представнике Оружаних снага БиХ и Министарства одбране БиХ

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ за запослене у Министарству одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ организовала је онлине обуку о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине помоћу PIFC апликације. Ова софтверска апликација развијена је у оквиру Пројекта „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини (PIFC)“, финансираног од Европске уније.

 

Онлине обуци, одржаној 20. маја 2021. године, присуствовало је око 50 представника Министарства одбране БиХ и Оружаних снага БиХ. Обуку је водила Данијела Степић, кључни експерт у Пројекту „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини“. Степић је учесницима обуке представила функционалности PIFC апликације за мапирање пословних процеса и управљање ризицима.

 

Садржај ове онлине едукације одговора модулима 2 и 3 из Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2021. годину, који је донијела Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ. Обука из модула 2 и 3 за представнике осталих институција БиХ одржана је средином марта. На захтјев Министарства одбране БиХ, а због сложености организационе структуре и износа буџета ове институције, обука о мапирању пословних процеса и управљању ризицима помоћу PIFC апликације сада је посебно одржана за запослене у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране БиХ.

 

Одржана обука о кориштењу PIFC апликације

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ организовала је тродневну он-лајн обуку о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине помоћу PIFC апликације. Ова софтверска апликација развијена је у оквиру Пројекта Европске уније „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини (PIFC)“.

Онлине обуци, одржаној 17, 18. и 19. марта 2021. године, присуствовало је 110 државних службеника из институција БиХ, координатора за финансијско управљање и контролу, и интерних ревизора из институција Босне и Херцеговине.

Првог дана обуке представницима институција БиХ дате су инструкције о кориштењу модула: Регистар пословних процеса у PIFC апликацији, а током остала два дана обуке представљене су нове верзије Смјерница за управљање ризицима у институцијама Босне и Херцеговине и дате инструкције о кориштењу модула: Регистар ризика у PIFC апликацији.
Обуку је водила Данијела Степић, кључни експерт у пројекту „Унапређење јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини (PIFC)“.
Тродневна онлине едукација одржана је у складу с Планом и програмом обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ и Планом и програмом обуке за интерне ревизоре у институцијама БиХ за 2021. годину, које је донијела Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Реализован план обука из финансијског управљања и контроле

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ одржала је 21. јануара 2021.године Модул 3 обуке из области финансијског управљања и контроле за државне службенике из институција Босне и Херцеговине.
У сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ обука је одржана путем wебинара, којем су присуствовала 74 учесника из 64 институције БиХ.
Обука је била намијењена службеницима који су у својим институцијама задужени за припрему годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле и његово достављање Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ.

Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, учесницима обуке презентовала је ажурирани упитник о самопроцјени система финансијског управљања и контроле за 2020. годину са детаљним упутствима о његовом попуњавању.

На основу годишњих извјештаја институција БиХ о систему финансијског управљања и контроле Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ сачињава годишњи консолидовани извјештај о стању у овој области и доставља га Савјету министара Босне и Херцеговине.
Учесницима wебинара скренута је пажња на потребу да институције Босне и Херцеговине у својим извјештајима о финансијском управљању и контроли дају тачне податке како би се онда кроз консолидовани извјештај добила стварна слика стања у овој области и о томе извијестио Савјет министара БиХ.

Одржавањем Модула 3 Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је свој План и програм обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2020. годину.

 

Реализован план обуке за интерне ревизоре за 2020. годину

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине организовала је он-лајн обуке из области финансијског управљања и контроле.

 

У сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ ове обуке су путем вебинара одржане 14, 15. и 16. децембра 2020. године.

 

На првом wебинару, одржаном 14. децембра, Абида Ћатић, помоћник директора у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, презентовала је стање и препоруке за унапређење овог система, узимајући у обзир податке из годишњих извјештаја институција.

 

Данијела Степић, кључни експерт у пројекту јачања интерне финансијске контроле у јавном сектору у БиХ, којег финансира Европска унија, била је предавач на wебинарима 15. и 16. децембра. Степић је интерним ревизорима презентовала тему "Смјернице за развој управљачке одговорности – алат за јачање свијести руководства на средњем и вишем нивоу управљања о значају унапређења финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ".

 

Одржавањем ових wебинара, организованим у оквиру континуиране професионалне едукације интерних ревизора, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ завршила је реализацију Плана и програма обука за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине за 2020. годину.

 

Едукација интерних ревизора о ревизији учинка

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ за интерне ревизоре запослене у институцијама Босне и Херцеговине организовала је дводневну он-лајн обуку о ревизији учинка.
Wебинари су одржани 27. новембра 2020. и 1. децембра 2020. године, у сарадњи са Националном академијом за економију и финансије Министарства финансија Краљевине Низоземске.
Предавачи на wебинарима били су Роднеy Беторина и Цериел Спааиј, експерти низоземске Националне академије за економију и финансије, уз чију помоћ је Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ урадила Приручник за ревизију учинка за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине.
Приручник је у децембру 2019. године објављен на wеб страници Министарства финансија и трезора БиХ, у дијелу који се односи на Централну хармонизацијску јединицу.
Први wебинар био је посвећен дефиницији ревизије учинка, опсегу и планирању ревизије учинка, а током другог wебинара фокус је био на темама теренског рада интерних ревизора у току ревизије учинка, извјештавања о ревизији учинка и низоземским искуствима у овој области.
Дводневну обуку о ревизији учинка Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ организовала је у оквиру континуиране професионалне едукације интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине.

 

Обуке о стратешком и годишњем планирању интерне ревизије

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ у уторак и сриједу, 13. и 14. октобра 2020. године организoвала је обуке из области континуиране професионалне едукације за интерне ревизоре, запослене у институцијама Босне и Херцеговине.
У сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ, обуке о темама "Стратешко планирање интерне ревизије" и "Годишње планирање интерне ревизије“ одржане су он-лајн, путем wебинара.
Предавач на обукама била је Снежана Беатовић, стручни савјетник у Одсјеку Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система интерне ревизије у институцијама БиХ.
Обукама је присуствовало 38 интерних ревизора из институција Босне и Херцеговине.

 

Одржана обука о развоју управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) одржала је дводневну он-лајн обуку о развоју управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине.
У сарадњи сa Агенцијом за државну службу БиХ вебинар о управљачкој одговорности одржан је 17. и 18. новембра 2020. године, а присуствовало му је 48 учесника из 37 институција БиХ. Ова обука била је намијењена руководиоцима средњег и вишег нивоа управљања, односно помоћницима министара и помоћницима директора и шефовима одсјека у институцијама БиХ.
Предавач на вебинару била је Данијела Степић, кључни експерт у пројекту „Унапређење интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини“ (PIFC), којег финансира Европска унија. Учесницима обуке детаљно су представљене Смјернице за развој управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине, као алат за јачање свијести руководилаца на средњем и вишем нивоу управљања о значају унапређења финансијског управљања и контроле.
Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ Смјернице за развој управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине објавила је у мају 2020. године, а овај документ урађен је у сарадњи са PIFC пројектом ЕУ.
Одржавањем ове дводневне онлине обуке Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је Модул 2 свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2020. годину.

 

Инструкција о организацији процеса рада у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ у вријеме пандемије COVID-19

 

Дводневни вебинар о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ), у сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ, 29. и 30. септембра 2020. године одржала је први овогодишњи модул обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.
Због пандемије новог корона вируса и обавезе поштивања прописаних мјера у циљу спречавања ширења заразе, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ, ову обуку реализовала је он-лине путем- организовањем вебинара, уз помоћ Агенције за државну службу БиХ.
Дводневном wебинару присуствовала су 63 државна службеника и запосленика из 49 институција Босне и Херцеговине.
Абида Ћатић, помоћник директора ЦХЈ МФиТ за развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, првог дана wебинара представила је анализу тренутног стања у овој области, али и препоруке за даљњи развој система финансијског управљања и контроле.
Други дан предавач на вебинару била је Данијела Степић, кључни експерт у пројекту „Унапређење интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини“, којег финансира Европска унија. Степић је полазницима wебинара детаљно представила Стратегију развоја система интерних финансијских контрола (PIFC) у институцијама БиХ 2020 – 2025. година, кључне циљеве Стратегије, али и ризике за њену реализацију. Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ ову стратегију урадила је уз помоћ PIFC пројекта ЕУ, а Савјет министара БиХ усвојио ју је 11. јуна 2020. године.
Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ и преостала два модула обука из области финансијског управљања и контроле до краја ове године године планира одржати путем wебинара у сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ.

 

Доступни консолидовани извјештаји о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији за 2019. годину

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) урадила је консолидоване извјештаје о систему финансијског управљања и контроле и интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину.

Сврха годишњих консолидираних извјештаја је информисање Савјета министара БиХ о стању у области финансијског управљања и контроле и о активностима интерне ревизије, као и о плановима за будући развој система интерних финансијских контрола и унапређење рада јединица интерне ревизије у институцијама БиХ. Савјет министара БиХ 28. маја 2020. године усвојио је оба консолидована извјештаја за 2019. годину, те усвојио закључке које је предложила ЦХЈ МФиТ БиХ, а чија би реализација требала довести до значајног напретка у систему интерних финансијских контрола у институцијама БиХ.

Консолидовани извјештај о финансијском управљању и контроли ЦХЈ МФиТ БиХ сачињава на основу годишњих извјештаја о овој области које јој достављају институције БиХ. Годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину у прописаном року доставило је 70 од 74 институције Босне и Херцеговине.

Анализом достављених годишњих извјештаја о систему финансијског управљања и контроле утврђено је да је у 2019. години остварен незнатан напредак у односу на претходну годину.
„ Управљање ризицима је компонента финансијског управљања и контроле која је још увијек најслабије развијена у институцијама БиХ. Ако узмемо у обзир то да се цијели систем финансијског управљања и контроле заснива на управљању ризицима, може се закључити да систем финансијског управљања и контроле још није успостављен на задовољавајућем нивоу“, наведено је у Консолидованом извјештају о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину.

Консолидовани извјештај интерне ревизије у институцијама БиХ за 2019. годину даје сажете информације о јединицама интерне ревизије, броју обављених интерних ревизија и датим препорукама, а на основу извјештаја које су јединице за интерну ревизију доставиле ЦХЈ МФиТ БиХ.
Интерна ревизија у институцијама БиХ је, закључно с 31.12.2019. године, функционално и кадровски успостављена или у поступку успостављања у 18 од 19 институција БиХ које треба да успоставе интерну ревизију. Годишњи извјештај интерне ревизије за 2019. годину доставиле су све јединице интерне ревизије у институцијама БиХ, осим Јединице интерне ревизије Министарства цивилних послова БиХ.
„У 102 извјештаја интерне ревизије сачињена у току 2019. године дато је 298 препорука. Највећи број препорука које су интерни ревизори у својим извјештајима у 2019. години дали односи се на препоруке везане за: унапређење система употребе службених возила, унапређење система финансијског управљања и контроле, унапређење система јавних набавки и унапређење у области стратешког и оперативног планирања институција“, истакнуто је у консолидованом извјештају о интерној ревизији.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ консолидоване извјештаје о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли у институцијама БиХ за 2019. годину усвојио је 23. јула 2020. године, на својој 11. сједници, а Дом народа Парламентарне скупштине БиХ 1. септембра 2020. године, на 11. сједници.
Оба консолидована извјештаја за 2019. годину доступна су на wеб страници Министарства финансија и трезора БиХ, у дијелу ЦХЈ и КО ЦЈХ/Извјештаји.

 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организацији рада у ЦХЈ МФиТ БиХ у вријеме пандемије коноравируса (ЦОВИД-19)

Одлука о организацији процеса рада у СХЈ МФиТ БиХ у вријеме пандемије коронавируса(COVID-19)

 

Одржан Модул 4 обуке о финансијском управљању и контроли

 

foto1mЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ одржала је 23. децембра 2019. године у Сарајеву Модул 4 обуке из области финансијског управљања и контроле за државне службенике из институција Босне и Херцеговине.
Четвртом модулу обуке, на којем су представљене инструкције за израду годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, присуствовала су 53 државна службеника из 47 институција Босне и Херцеговине.
Обука је била намијењена службеницима који су у својим институцијама задужени за припрему годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле и његово достављање Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ.
Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, презентовала је ажурирани упитник о самопроцјени система финансијског управљања и контроле са детаљним упутствима о његовом попуњавању.
На основу годишњих извјештаја институција БиХ о систему финансијског управљања и контроле Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ сачињава годишњи консолидовани извјештај о стању у овој области и доставља га Савјету министара Босне и Херцеговине.
Ћатић је стога истакла како је неопходно да институције БиХ у својим извјештајима о финансијском управљању и контроли дају тачне податке како би се онда кроз консолидовани извјештај добила стварна слика стања у овој области и о томе извијестио Савјет министара БиХ.
Одржавањем Модула 4 Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је свој План и програм обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину.

 

Обука о контроли квалитета интерне ревизије

 

foto2mmЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ за интерне ревизоре запослене у институцијама Босне и Херцеговине организовала је 17. децембра 2019. године обуку о контроли квалитета рада интерне ревизије.
Обуци, одржаној у Парламентарној скупштини БиХ у Сарајеву, присуствовало је 35 интернх ревизора из институција БиХ којима је презентацију о екстерном вредновању квалитета рада интерне ревизије одржала Николина Бибић, водитељица Службе за координацију развоја система интерних контрола у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија Хрватске.
Ранко Шакота, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, казао је да је да за институције Босне и Херцеговине контрола квалитета интерне ревизије тема будућности.
„Што се тиче институција БиХ, очекујемо да се у 2020. години коначно заврши успостављање и комплетирање јединица интерне ревизије. Након тога слиједи фаза подизања квалитета рада интерних ревизора, односно увођење система вањске контроле квалитета интерне ревизије што је и обавеза прописана Законом о интерној ревизији институција БиХ“, рекао је Шакота.
Нагласио је да је планирано да се кроз пројекат ЕУ о унапређењу интерних финансијских контрола у јавном сектору у БиХ обезбиједи софтверска апликација за све фазе обављања функције интерне ревизије, која ће, између осталог, бити добар темељ и за контролу квалитета рада интерних ревизора у институцијама БиХ.
Обуку о контроли квалитета и стандардима интерне ревизије о контроли квалитета Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ организирала је због омогућавања континуиране професионалне едукације интерних ревизора.

 

Јачање свијести руководилаца о унапређењу финансијског управљања и контроле

 

foto 2MЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ, у сарадњи са Канцеларијом за ревизију институција БиХ, организовала је радионицу о јачању свијести руководилаца средњег и вишег нивоа руковођења о значају унапређења финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.
Радионици, одржаној у четвртак, 31. октобра 2019. године у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовало је 50 учесника: директори и замјеници директора институција, секретари министарстава, помоћници министара и помоћници директора у институцијама БиХ, и други руководиоци у институцијама БиХ.
Ранко Шакота, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ), подсјетио је да је успостављање финансијског управљања и контроле законска обавеза свих институција БиХ.
„Квалитетан систем финансијског управљања и контроле подразумијева плански приступ пословању, управљање ризицима и мјерење остварења циљева. Подршку систему финансијског управљања и контроле морају дати сви запослени, а кључну одговорност има руководилац институције. Унапређењем финансијског управљања и контроле могуће је побољшати општи квалитет јавне управе, односно изградити ефикасну и економичну јавну управу“, рекао је Шакота истакавши да је ово друга радионица о јачању интерних контрола у институцијама БиХ коју је ЦХЈ МФиТ БиХ организирала с Уредом за ревизију институција БиХ.
Јасмин Пилица, замјеник генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ, оцијенио је да је радионица о јачању свијести руководилаца о потреби унапређења финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине добра и за институције као субјекте ревизије, тако и за особље ЦХЈ МФиТ БиХ и Уреда за ревизију институција БиХ. Подсјетио је и да у процесу европских интеграција БиХ поглавље 32 дефинише финансијску контролу, а једно од питања из Упитника Европске комисије управо се односило на сарадњу ЦХЈ МФиТ БиХ и Канцеларију за ревизију институција БиХ.
Абида Ћатић, помоћник директора ЦХЈ МФиТ БиХ за развој финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, учесницима радионице одржала је презентацију о теми „Сврха и значај финансијског управљања и контроле; Одговорност руководилаца и свих запослених у институцијама БиХ за унапређење ФУК-а“.
Неџад Хајтић, руководилац Одјељења финансијске ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ, у својој презентацији фокусирао се на улогу и допринос екстерне ревизије унапређењу финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Одржавањем ове радионице Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је Трећи модул свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину.

 

Други модул обуке из области финансијског управљања и контроле за 2019. годину

 

У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, дана 03. октобра 2019. године у Сарајеву, одржан је Други модул обуке према Плану и програму обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину. Тема обуке је била „Појам, сврха, методолошки оквир и карактеристике финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ“.
Обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовала су 44 државна службеника из 39 институција Босне и Херцеговине. Стручна обука била је намијењена руководиоцима организационих јединица у којима се одвијају кључни пословни процеси у институцијама и који до сада нису били присутни на обукама из области финансијског управљања и контроле у организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ.

Обуку су одржале Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и Ирма Моћевић стручни савјетник за развој финансијског управљања и контроле у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ. Абида Ћатић је у својој презентацији учесницима обуке представила појам, сврху, методолошки оквир и карактеристике финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Ирма Моћевић је учесницима одржала предавање на тему „Процес управљања ризицима као основ успостављања финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ“.

 

Обука о финансијском управљању и контроли за представнике 41 институције БиХ


Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 28. јуна 2019. године обуку из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовала су 43 државна службеника из 41 институције Босне и Херцеговине.
Стручна обука била је намијењена особама задуженим за финансијско управљање и контролу, координаторима за процес управљања ризицима, и другим службеницима које су руководиоци институција задужили за успостављање и развој финансијског управљања и контроле.
Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, учесницима обуке представила је анализу тренутног стања у области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ с препорукама за даљњи развој овог система.
У другом дијелу обуке Абида Ћатић и Ирма Моћевић, стручни савјетник у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ, одржале су радионицу о управљању ризицима, на којем се и заснива финансијско управљање и контрола.
Овом интерактивном обуком Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је Први модул свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2019. годину.

 

Сачињени консолидовани извјештаји о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији за 2018. годину

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) урадила је консолидоване извјештаје о систему финансијског управљања и контроле и интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине за 2018. годину.
Консолидовани извјештај ЦХЈ МФиТ БиХ сачињава на основу годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли које јој достављају институције БиХ. Централној хармонизацијској јединици годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 2018. годину у прописаном року доставила је 51 институција Босне и Херцеговине. Извјештаје је са закашњењем доставило 18 институција БиХ, док шест институција није ни доставило извјештаје.
„Непоштивање законских прописа и прописаних рокова за достављање годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле показатељ је изостанка управљачке одговорности и опредијељености руководства за успостављање економичног, ефикасног и ефективног система интерних контрола“, наведено је у консолидованом извјештају о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ, који је усвојио Савјет министара БиХ.
Анализом података из годишњих извјештаја о систему финансијског управљања и контроле институција БиХ ЦХЈ МФиТ БиХ дошла је до закључка да је остварен незнатан напредак у току 2018. године у односу на 2017. годину. „Остварени напредак је још далеко од карактеристика квалитетног система финансијског управљања и контроле. Систем интерних контрола могуће је унаприједити само досљедном примјеном свих прописаних и донесених контролних механизама, односно осигурањем да ти механизми не постоје само због задовољавања одређене тражене форме“, пише, између осталог, у извјештају.

 

Консолидовани извјештај интерне ревизије у институцијама БиХ за 2018. годину даје сажете информације о броју обављених интерних ревизија и датим препорукама, а на основу извјештаја које су јединице за интерну ревизију доставиле ЦХЈ МФиТ БиХ. У 2018. години 17 јединица интерне ревизије у институцијама БиХ сачинило је укупно 125 ревизорских извјештаја у којим је дато 455 препорука у вези са унапређењем система интерних контрола.
„Највећи број препорука које су интерни ревизори у својим извјештајима у 2018. години дали односи се на препоруке везане за: унапређење система у области јавних набавки, унапређење система управљања људским ресурсима, унапређење система обрачуна плата и накнада плата и унапређење у области планирања и извршења буџета“, истакнуто је у консолидованом извјештају о интерној ревизији којег је, такођер, усвојио Савјет министара БиХ.

 

Оба консолидована извјештаја за 2018. годину доступна су на wеб страници Министарства финансија и трезора БиХ, у дијелу који се односи на ЦХЈ МФиТ БиХ.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ консолидоване извјештаје о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли у институцијама БиХ за 2018. годину усвојио је 20. маја 2020. године, на својој 8. сједници, а Дом народа Парламентарне скупштине БиХ на својој 7. сједници, одржаној 11. јуна 2020. године.

 

Практична обука у СИПА-и и Министарству иностраних послова БиХ

У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА) и Министарству иностраних послова БиХ, као пилот институцијама, одржана је практична обука о финансијском управљању и контроли.
Одржавањем ове обуке настављена је реализација Меморандума о техничкој сарадњи у области интерних финансијских контрола у јавном сектору, договореног између Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства финансија Краљевине Холандије.
Практичну обуку о значају финансијског управљања и контроле за управљачку одговорност, о интерној контроли, управљању ризицима и мапирању пословних процеса у СИПА-и и Министарству иностраних послова БиХ одржали су Ерик де Борст и Петер Спеијкер,  експерти Националне академије за економију и финансије низоземског Министарства финансија.
За представнике СИПА-е радионице су одржане 22. октобра и 19. новембра 2018, а за представнике Министарства вањских послова БиХ 23. октобра и 20. новембра 2018. године.
Као суорганизатор ове обуке, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ била је надлежна за избор пилот институција. С обзиром на износ буџета и сложеност пословних процеса, за пилот институције одабрани су СИПА и Министарство вањских послова БиХ.

Реализован План и програм обуке из финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2018. годину

 

foto obuka1812Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 18. децембра 2018. године у Сарајеву обуку из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Интерактивној обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовало је 55 државних службеника из 50 институција Босне и Херцеговине. Обука је била намијењена службеницима који су задужени за припрему и достављање Годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Обуку на којој су анализиране инструкције за израду Годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ водила је Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле.
„Током анализе годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли које институције БиХ достављају Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ уочене су недосљедности и нелогичности које нам отежавају израду годишњег Консолидованог извјештаја о систему финансијског управљања и контроле, али и онемогућавају добијање слике стварног стања у овој области. Због тога је Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ у свом Плану и програму обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. годину један модул и посветила анализи упитника о самопроцјени система финансијског управљања и контроле с детаљним упутствима о његовом попуњавању“, нагласила је Ћатић.
Одржавањем овог, 4. модула обуке, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ завршила је реализацију свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. годину.

 
Трећи модул обуке о финансијском управљању и контроли

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 22. новембра 2018. године у Сарајеву обуку из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Његош Павловић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система интерне ревизије, учесницима обуке одржао је презентацију о теми „Интерна ревизија у функцији унапређења финансијског управљања и контроле и стварања додатне вриједности у институцијама Босне и Херцеговине“.
Интерактивној обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовала су 52 државна службеника из 43 институције Босне и Херцеговине. Обука је била намијењена особама задуженим за финансијско управљање и контролу, координаторима за процес управљања ризицима, и другим службеницима које су руководиоци институција задужили за успостављање и развој финансијског управљања и контроле.
Одржавањем ове обуке Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализирала је Трећи модул свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. годину.

 

Континуирана професионална едукација интерних ревизора

foto obukaMЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 15. октобра 2018. године у Сарајеву двије обуке из области континуиране професионалне едукације за интерне ревизоре, запослене у институцијама БиХ.
Интерактивну обуку о вјештинама комуникације у интерној ревизији одржале су др Ана Јоловић, доцент на ISM University Литванија и директорица Пројекта реформе локалних финансија (РЕЛОФ), и Сандра Савановић Стевановић, експертица РЕЛОФ пројекта.
Другу интерактивну обуку, посвећену ревизорским поступцима и Кодексу професионалне етике за интерне ревизоре у институцијама Босне и Херцеговине, одржала је Снежана Беатовић, стручни савјетник за развој интерне ревизије у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Снажна подршка ЕУ јачању интерних контрола у јавном сектору у Босни и Херцеговини

Projekt sastanakMПоводом почетка реализације Пројекта јачања интерних финансијских контрола (PIFC) у јавном сектору у Босни и Херцеговини, који финансира Европска комисија из компоненте IPA II, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ Ранко Шакота  разговарао је сa представником фирме која ће рализовати Пројекaт, сa вођом Пројекта и експертима.
Корисници Пројекта, који је вриједан два милиона евра и који ће трајати 24 мјесеца, јесу централне хармонизацијске јединице на нивоу Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине и институције Брчко дистрикта.
„Што се тиче Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ,  кључни захтјеви од Пројекта су: стратешки документ о систему интерних финансијских контрола у институцијама БиХ за период 2019-2024. година, ажурирање подзаконских аката из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, израда методологија за контролу квалитета интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, те израда софтверских апликација за извјештавање у обје области. Циљ је да уз подршку Пројекта направимо стварни напредак у систему интерних финансијских контрола, а не да добијемо  папир без икакве вриједности“, казао је директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ Ранко Шакота оцијенивши да је систем финансијског управљања и контроле, као један од елемената PIFC система, у овом моменту много захтјевнија област од области интерне ревизије.
Кјара Д'Алоиа, представница белгијске компаније „Ice“, која је изабрана за имплементатора Пројекта, обећала је да ће сви захтјеви, усаглашени у пројектном задатку, бити реализовани. „Сваких шест мјесеци биће подношени извјештаји о напретку у реализацији активности из Пројекта“, нагласила је Д'Алоиа.
Састанку, којим је озваничен почетак реализације Пројекта у институцијама БиХ, присуствовали су и вођа Пројекта Илза Шустер, експерти Мајк Леки и Нихад Накаш, те Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Други модул обуке о финансијском управљању и контроли

Foto aktuelnostiУ организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине 27. и 28. септембра 2018. године у Сарајеву је одржана обука о успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Дводневној обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовало је 59 државних службеника из 49 институција Босне и Херцеговине. Стручна обука била је намијењена руководиоцима организационих јединица у којима се одвијају кључни пословни процеси у институцијама.
Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, у својој презентацији учесницима обуке представила је појам, сврху, методолошки оквир и карактеристике финансијског управљања и  контроле у институцијама БиХ.
Ирма Моћевић, стручни савјетник у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ за развој финансијског управљања и контроле, учесницима обуке одржала је презентацију о теми „Процес управљања ризицима као основа успостављања финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ“.
Одржавањем ове дводневне обуке Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ реализовала је Други модул свог Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. годину.

Први модул обуке о финансијском управљању и контроли

foto1 MЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 28. и 29. јуна 2018. године обуку из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Овој обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовало је 56 државних службеника из 52 институције Босне и Херцеговине. Стручна обука намијењена је особама задуженим за финансијско управљање и контролу, координаторима за процес управљања ризицима и другим службеницима које руководилац институције задужи за успостављање и развој финансијског управљања и контроле.
Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, учесницима обуке одржала је презентацију о темама: „Анализа постојећег стања у области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ с препорукама за даљњи развој“ и „Одговорност руководиоца институције и руководилаца организационих јединица, као и свих запослених за унапређење и развој система финансијског управљања и контроле“.
Снежана Тушевљак, шеф одсјека за анализе планирања и извршења буџета корисника у сектору за буџет институција БиХ Министарства финансија и трезора БиХ, одржала је презентацију о повезивању средњорочног плана с Документом оквирног буџета и програмским буџетом и о управљању ризицима у планским процесима.
Овом дводневном обуком реализован је Први модул Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2018. годину, који је донијела Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Саопштење, 08.06.2018.
Европска комисија тражи боље интерне контроле у јавном сектору

PIFC sastanak vДиректор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ Ранко Шакота о досадашњем развоју система интерних финансијских контрола (PIFC) у институцијама Босне и Херцеговине разговарао је са Рејмондом Хилом, вођом тима за интерну контролу у Генералној дирекцији за буџет Европске комисије.
„Напредак у области интерних финансијских контрола у јавном сектору важна је реформска област по којој ће Европска комисија, такође, мјерити напредак Босне и Херцеговине на путу ка чланству у Европској унији“, казао је Хилл.
Позивајући се на одговоре различитих нивоа власти у БиХ на питања из Упитника Европске комисије, као и на редовно годишње извјештавање путем Пододбора за економска и финансијска питања и статистику,  Хилл је оцијенио да је постојећи законодавни оквир из области PIFC-а у БиХ заснован на добрим европским праксама. Међутим, констатовао је да је спора имплементација практичних рјешења која произлазе из релевантних прописа. Посебно је потенцирао потребу развоја система интерних контрола у јавном сектору у којем ће управљачка одговорност и делегирање овлаштења бити јасно дефинисани и уграђени у законодавни оквир.
Хилл је изразио очекивање да ће дефинисању и даљњем развоју управљачке одговорности у јавном сектору у БиХ помоћи закључци и препоруке из  SIGMA студије „Управљачка одговорност у земљама западног Балкана“.
Директор Шакота подсјетио је да је на нивоу институција БиХ уведен систем PIFC-а, да постоје законске и подзаконске претпоставке за његово функционисање те потенцирао да је имплементација система интерних финансијских контрола најзахтјевнији корак.
„Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ у 2017. и 2018. години посветила је пажњу унапређењу подзаконских аката из области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, али и едукацији одговорних особа у институцијама БиХ управо ради бољег разумијевања значаја имплементације PIFC система“, рекао је Шакота.
Као приоритете у овој реформској области Шакота и Хилл истакли су попуњавање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ и израду нове стратегије развоја система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ будући да актуелни стратешки документ важи до краја 2018. године.
Састанку, одржаном у сједишту Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, присуствовале су Нисида Гјокси, координатор ЕК за реформе јавне управе и управљања јавним финансијама за Босну и Херцеговину и Албанију, и Ирена Шотра из Делегације ЕУ у БиХ.

 

Сачињени консолидовани извјештаји о систему интерне ревизије и финансијског управљања и контроле за 2017. годину

 Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, у складу са својом законском обавезом, сачинила је консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2017. годину и консолидовани извјештај интерне ревизије за 2017. годину.
Савјет министара БиХ на својој 142. сједници разматрао је оба извјештаја и обавезао Централну хамонизацијску јединицу Министарства финансија и трезора БиХ да их достави Парламентарној скупштини БиХ.
Према подацима из годишњег консолидованог извјештаја о систему финансијског управљања и контроле, у 2017. години остварен је одређени напредак у успостављању и развоју овог система, али тај напредак још није на задовољавајућем нивоу.
„Анализом резултата добијених из извјештаја институција БиХ за 2017. годину може се закључити да је управљање ризицима компонента финансијског управљања и контроле која је најслабије развијена у институцијама БиХ и да је мали број институција предузео кораке за процес управљања ризицима у складу са Смјерницама за провођење процеса управљања ризицима у институцијама БиХ“, наведено је у извјештају о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2017. годину.
Према годишњем консолидованом извјештају интерне ревизије, закључно с 31.12.2017. године, интерна ревизија је функционално и кадровски успостављена или у поступку успостављања, у складу са важећим прописима, у 17 од предвиђених 18 институција БиХ.
У извјештајном периоду 17 јединица интерне ревизије институција БиХ сачинило је укупно 119 извјештаја интерне ревизије, док је у 2016. години 13 јединица интерне ревизије сачинило укупно 128 извјештаја.
Највећи број препорука које су интерни ревизори дали у својим извјештајима у 2017. години односи се на: унапређење система обрачуна плата и накнада плата, унапређење система управљања људским ресурсима, унапређење система у области јавних набавки и унапређење у области употребе службених возила.
Савјет министара БиХ својим закључцима задужио је институције БиХ да наставе активности на успостављању и развоју система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле.
Консолидовани извјештаји објављени су на веб страници Министарства финансија и трезора БиХ, у дијелу који се односи на Централну хармонизацијску јеидницу. 

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ годишње консолидoване извјештаје о интерној ревизији и систему финансијског управљања и контроле  у институцијама БиХ за 2017. годину усвојио је на својој 3. сједници, одржаној 16. јануара 2020. године.

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ оба консолидована извјештаја за 2017. годину усвојио је 23. јануара  2020. године, на својој 4. сједници.

 

Успостављање финансијског управљања и контроле у Министарству иностраних послова БиХ

 

fotoM1Представници Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине 27. фебруара 2018. године одржали су обуку о финансијском управљању и контроли за запослене у Министарству иностраних послова БиХ. Интерактивној обуци, одржаној у сједишту Министарства иностраних послова БиХ, присуствовали су руководиоци и замјеници руководилаца унутрашњих организационих јединица ове институције.
Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле, одржала је презентацију о практичној примјени овог система у институцијама БиХ, који треба да се заснива на управљању ризицима.
„Упостављање система финансијског управљања и контроле обавеза је за све институције БиХ, а прописана је Законом о финансирању институција БиХ. Такође, успостављање овог система, за шта је одговоран руководилац институције, обавеза је за све институције Босне и Херцеговине и према Споразуму о стабилизацији и придруживању Европској унији“, нагласила је Ћатић.
Ирма Моћевић, стручни савјетник у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ за развој финансијског управљања и контроле, учесницима обуке одржала је презентацију о теми „Процес управљања ризицима као основа успостављања финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ“.
Драгиша Делић, помоћник министра за опште послове у Министарству иностраних послова БиХ, захвалио се Централној хармонизацијској јединици МФиТ БиХ на обуци, која је одржана на захтјев овог министарства.
 „Један од елемената зашто је Министарство иностраних послова БиХ од Канцеларије за ревизију добило мишљење с резервом јесте управо чињеница да до сада нисмо много одмакли у успостављању система финансијског управљања и контроле, што је законска обавеза свих нас“, истакао је Делић изразивши наду да ће у Министарству иностраних послова БиХ систем финансијског управљања и контроле што прије профункционисати.

 

 

Завршена практична обука о финансијском управљању и контроли у пилот институцијама

 

У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине практична обука о финансијском управљању и контроли одржана је у Министарству одбране БиХ и Граничној полицији БиХ, као пилот институцијама.

 

За државне службенике Министарства одбране БиХ и припаднике Оружаних снага БиХ радионице о мапирању пословних процеса и управљању ризицима одржане су 11. децембра 2017. и 22. јануара 2018. године. Радионицама, одржаним у Дому Оружаних снага БиХ, присуствовао је 31 представник Министарства одбране и Оружаних снага БиХ.

 

Практична обука о истим темама за службенике Граничне полиције БиХ одржана је 12.децембра 2017. и 23. јануара 2018. године. Обукама, одржаним у сједишту Граничне полиције у Сарајеву, присуствовало је 36 представника ове институције.

 

Одржавањем практичне обуке у Министарству одбране БиХ и Граничне полиције БиХ настављена је реализација Меморандума о техничкој сарадњи у области интерних финансијских контрола у јавном сектору, договореног између Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства финансија Краљевине Низоземске. У складу с Меморандумом, практичну обуку о мапирању пословних процеса и управљању ризицима у ове двије пилот институције БиХ одржали су Ерик де Борст и Петер Спеијкер,  експерти Националне академије за економију и финансије низоземског Министарства финансија.

 

Као суорганизатор ове обуке, Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ надлежна је за избор пилот институција. С обзиром на износ буџета и сложеност пословних процеса, за пилот институције одабрани су Министарство одбране БиХ и Гранична полиција БиХ.

 

Практичним обукама реализован је Други модул Плана и програм обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2017. годину.

 

 

Завршене пилот интерне ревизије у Министарству одбране БиХ и SIPA-и

 

fotka1MУ организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ у Сарајеву је 22. децембра 2017. године одржан семинар за интерне ревизоре запослене у институцијама Босне и Херцеговине.
На семинару су представљена искуства из пилот интерних ревизија које су у Министарству одбране БиХ и Државној агенцији за истраге и заштиту (SIPA) спроведене под менторством експерата холандске Академије за економију и финансије.
О сличностима и разликама у пракси интерне ревизије у Босни и Херцеговини и Краљевини Низоземској говорили су руководиоци јединица интерне ревизије Министарства одбране БиХ и SIPA-е Миле Балотић и Александра Вановац, те ментори пилот интерних ревизија Роднеy Беторина и Цериел Спааиј, експерти Националне академије за економију и финансије која дјелује при Министарству финансија Краљевине Низоземске.
Будући да су пилот интерне ревизије извршене у оквиру реализације Меморандума о разумијевању о техничкој сарадњи за период 2016-2019. година између министарстава финансија Босне и Херцеговине и Краљевине Низоземске, на овом скупу разговарано је и о активностима којима ће у 2018. години бити настављено пружање подршке у развоју система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ.

 

 

Обуке из области континуиране професионалне едукације за интерне ревизоре у институцијама БиХ

 

foto6MЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине организовала је 16. и 17. новембра 2017. године у Сарајеву обуке из области континуиране професионалне едукације за интерне ревизоре запослене у институцијама БиХ.
Борис Тушек, професор на Економском факултету Свеучилишта у Загребу, 16. новембра интерним ревизорима из институција БиХ одржао је предавање о ревидираним Међународним стандардима за професионално обављање интерне ревизије.
Коначни приједлог ревидираних Међународних стандарда за професионално обављање интерне ревизије објављен је 1. октобра 2016. године, а њихова примјена почела је 1. јануара 2017. године. С обзиром на то да примјена ових нових стандарда у јавном сектору у Босни и Херцеговини почиње од 1. јануара 2018. године, професор Тушек у свом предавању главни акцент ставио је на импликације ревидираних међународних стандарда на праксу интерне ревизије у јавном сектору.
Друга обука из области континуиране професионалне едукације интерних ревизора запослених у институцијама БиХ, одржана 17. новембра, била је посвећена изради стратешких и годишњих планова интерне ревизије. Презентацију о овим темама одржала је Снежана Беатовић, стручни савјетник за развој интерне ревизије у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ.

 

 

Дводневни семинар о финансијском управљању и контроли

 

fotka3У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине 2. и 3. октобра 2017. године у Сарајеву је одржан семинар о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине.
Одржавањем овог семинара настављена је реализација Меморандума о разумијевању о техничкој сарадњи за период 2016-2019. година између Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарства финансија Краљевине Холандије.
Главне теме семинара биле су: управљачка одговорност, управљање ризицима и мапирање пословних процеса. Државним службеницима из 21 институције Босне и Херцеговине своја знања и искуства из ове области пренијели су Ерик де Борст и Петер Спеијкер, стручњаци Националне академије за економију и финансије која дјелује при холандском Министарству финансија.
Овим семинаром почела је и реализација Другог модула Плана и програма обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2017. годину.
На основу овог плана и програма Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ 15. и 16. јуна 2017. године одржала је Први модул обуке о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине којем је присуствовало 67 државних службеника из 58 институција БиХ.

 

 

Обука о оцјени квалитета и савјетодавној функцији интерне ревизије

IR-foto5. MjpgУ организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ у Сарајеву је 10. и 11. јула 2017. године за интерне ревизоре из институција Босне и Херцеговине одржана обука о оцјени квалитета и савјетодавној улози интерне ревизије.
Овом дводневном обуком настављена је реализација Меморандума о разумијевању о техничкој сарадњи за период 2016-2019. година између министарстава финансија Босне и Херцеговине и Краљевине Холандије.
Стручњаци Националне академије за економију и финансије која дјелује при Министарству финансија Краљевине Холандије Роднеy Беторина и Цериел Спааиј интерним ревизорима у институцијама БиХ представили су концепт интерне ревизије у својој држави, од законскoг основа за дјеловање интерне ревизије до практичног рада интерних ревизора на терену.
Директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ Ранко Шакота учесницима обуке најавио је да ће,  на основу Меморандума о разумијевању, сарадња у области интерне ревизије бити настављена у септембру ове године када ће стручњаци из Холандије бити ангажовани као консултанти за пилот интерне ревизије у Министарству одбране БиХ и Државној агенцији за истраге и заштиту.

 

Одржана обука из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ


obuka8 MЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ одржала је 15. и 16. јуна 2017. године обуку о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине.
Дводневној обуци, одржаној у згради Парламентарне скупштине БиХ, присуствовало је 67 државних службеника из 58 институција БиХ.
У складу с  Планом и програмом обуке из области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2017. годину, обука је била намијењена  државним службеницима из институција БиХ именованим за финансијско управљање и контролу и координаторима за процес управљања ризицима.
Инструктори из Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ учесницима обуке представили су анализу постојећег стања финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ и препоруке за даљи развој система финансијског управљања и контроле.
Дводневна обука, у складу с Планом и програмом, обухватила је и сљедеће теме: „Адекватност организационе стуктуре с посебним нагласком на улогу организационих јединица за финансије у институцијама БиХ“, „Утврђивање ризика и њихово повезивање с циљевима институције“ и „Начин повезивања средњорочних и оперативних планова институције“.

 

Сачињен Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2016. годину

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ), у складу са Законом о интерној ревизији институција БиХ, припремила је консолидовани извјештај интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине за 2016. годину.
Извјештај даје основне податке о систему интерне ревизије у институцијама БиХ,  активностима ЦХЈ МФиТ БиХ, о јединицама интерне ревизије, интерним ревизорима, ревидираним институцијама и податке о предузетим активностима на реализацији закључака Савјета министара БиХ.
Интерна ревизија у институцијама БиХ је, закључно с 31.12.2016. године, функционално и кадровски успостављена или је у поступку успостављања, у складу с важећим прописима, у 14 од предвиђених 17 институција БиХ.
Међутим, успостављање јединица интерне ревизије не значи по аутоматизму и њихову функционалност. У Годишњем консолидованом извјештају интерне ревизије за 2016. годину, с којим је Савјет министара БиХ упознат на својој сједници одржаној 12. априла 2017. године, наведен је примјер Јединице интерне ревизије Министарства правде БиХ. У овој јединици запослена су 2 интерна ревизора, који у двогодишњем периоду нису предузели никакве активности у извршавању функције интерне ревизије.
У току 2016. године 13 јединица интерне ревизије институција БиХ урадиле су 128 извјештаја у којима је институцијама дато укупно 637 препорука. Институције су спровеле 153 препоруке интерне ревизије, док за реализацију 417 препорука рок још није истекао.
Највећи број препорука односи се на унапређење система обрачуна плата и накнада плата, управљање људским ресурсима, унапређење система у области јавних набавки и у области уговорених и других услуга.

Усвојен Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2016. годину

 

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине (ЦХЈ МФиТ БиХ), у  складу  са Законом о финансирању институција БиХ, урадила је Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2016. годину.
Од укупно 74 институције које су биле у обавези да доставе годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 2016. годину, извјештаје је доставило 70 институција Босне и Херцеговине. Извјештаје Централној хармонизацијској јединици МФиТ БиХ нису доставили: Институт за нестала лица БиХ, Комисија за концесије БиХ, Министарство правде БиХ и Канцеларија за разматрање жалби по јавним набавкама БиХ.
Анализом резултата добијених из годишњих извјештаја институција  за 2016. годину у Консолидованом извјештају закључено је да је управљање ризицима компонента финансијског управљања и контроле која је најслабије развијена у институцијама БиХ. Само 43 институције процијениле су ризике, што је 61% од укупног броја институција које су доставиле извјештаје за прошлу годину, а 34 институције извршиле су процјену утицаја и вјероватноће настанка ризика.
„Заштита имовине или ресурса регулисана је интерним процедурама готово у свим сегментима, осим у подручју заштите информационих система. Неопходно је интерним процедурама уредити ову област како би се спријечиле неовлаштене измјене у постојећим софтверима, спријечио губитак и разоткривање података или неовлаштен физички приступ имовини“, наведено је у Консолидованом извјештају о финансијском управљању  и контроли у институцијама БиХ за 2016. годину, који је објављен на wеб страници Министарства финансија и трезора БиХ.
Савјет министара БиХ, који је Консолидовани извјештај усвојио на својој сједници 12. априла 2017. године, закључком је задужио институције БиХ да наставе активности на успостављању и развоју система финансијског управљање и контроле.

 

Округли сто о побољшању система управљања у институцијама Босне и Херцеговине

 

okrugli sto3У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) у Сарајеву је 10. и 11. априла 2017. године одржан округли сто о унапређењу система јавних интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине.
Округлом столу присуствовали су секретари министарстава у Савјету министара БиХ, државни службеници задужени за финансијско управљање и контролу у институцијама Босне и Херцеговине, руководиоци јединица интерне ревизије у институцијама БиХ и интерни ревизори.
Стручњаци Националне академије за економију и финансије холандског Министарства финансија учесницима округлог стола представили су концепт Европске уније у области интерних финансијских контрола у јавном сектору и његову примјену у Холандији. Будући да је овај скуп само једна од активности која ће се спроводити у оквиру  Меморандума о разумијевању о техничкој сарадњи за период 2016-2019. година између министарстава финансија Босне и Херцеговине и Холандије, представници институција БиХ изнијели су своје виђење у вези с тим о којим специфичним питањима холандски експерти у наредном периоду могу пружити подршку.
„У оквиру Меморандума о сарадњи између Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства финансија Краљевине Холандије у наредном периоду слиједе активности пружања техничке подршке из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије која ће се односити на обуке за рјешавање конкретних задатака“, изјавио је Ранко Шакота,  директор Централне хармонизацијске јединице МФиТ БиХ
Обраћајући се учесницима округлог стола, Шакота је нагласио да се оваквом размјеном искустава уз представљање добрих пракси жели побољшати цијели систем управљања у институцијама БиХ.

 

 

Одржана радионица о унапређењу система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине

4У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине (ЦХЈ МФиТ БиХ) у Сарајеву је 16. фебруара 2017. године одржана радионица на којој су ревизорима Kaнцеларије за ревизију институција БиХ представљени досадашњи резултати успостављања система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Одржана радионица резултат је договора руководстава ЦХЈ МФиТ БиХ и Канцеларије за ревизију институција БиХ о јачању институционалне сарадње како би се и кроз размјену искустава унаприједио систем контрола и управљања буџетским средствима.
„Иницијатива о сарадњи Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и Канцеларије за ревизију институција БиХ покренута је с циљем да посао управљања јавним расходима буде у складу с добрим праксама и препорукама Европске комисије а како би ефекти пословања били мјерљиви у дужем периоду. Наравно, циљ ове размјене искустава је и да јавност упознамо с оним што радимо, да се јавност увјери да они који су задужени за унапређење контрола свој посао раде у складу с најбољим праксама“, изјавио је Ранко Шакота, директор ЦХЈ МФиТ БиХ.
Подсјетио је да је ЦХЈ МФиТ БиХ, у складу са Законом о финансирању институција БиХ,  креирала модел и смјернице за систем финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ нагласивши да се повратна информација о његовом функционисању добија кроз годишњи консолидовани извјештај и кроз извјештаје Канцеларије за ревизију институција БиХ и интерне ревизије.
Јасмин Пилица, замјеник генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ, казао је да је међусобна сарадња Канцеларије и ЦХЈ МФиТ БиХ законска обавеза, али и обавеза произишла из оквира међународних стандарда ревизорских институција.
„Ову радионицу разумијевамо као размјену искустава како би она резултирала побољшањем вас као стручњака, у коначници и побољшањем цијелог система“, нагласио је Пилица обраћајући се учесницима радионице.
Ревизорима Канцеларије за ревизију институција БиХ представници ЦХЈ МФиТ БиХ презентовали су резултате успостављања система финансијског управљања и контроле у свим институцијама БиХ, а као примјер добре праксе учесницима је представљен модел увођења и развој овог система у Агенцији за безбједност хране БиХ.

 

Одржана обука о управљању ризицима и мапирању пословних процеса у институцијама Босне и Херцеговине

20161125 mУ организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) у Сарајеву је 1.и 2. новембра 2016. године одржана обука о унапређењу система јавних интерних финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине.

Овом обуком Централна хармонизацијска јединица и Министарство финансија и трезора БиХ практично су почели реализацију у септембру ове године потписаног Меморандума о разумијевању о техничкој сарадњи за период 2016.-2019. година између министарстава финансија БиХ и Холандије.

Обуку, којој су присуствовали представници 16 институција Босне и Херцеговине, одржали су експерти Националне академије за економију и финансије која дјелује при Министарству финансија Краљевине Холандије. Холандски ескперти Јан ван Туинен и Роднеy Беторина  руководећим државним службеницима у институцијама БиХ, односно државним службеницима који имају овлаштења за развој система интерних контрола одржали су предавање о ефикасном управљању ризицима и мапирању пословних процеса, као кључним елементима јачања система јавних интерних финансијских контрола.

Обуци је претходила једнодневна мониторинг мисија о снимању стања у области јавних интерних финансијских контрола у институцијама БиХ. У току ове мисије експерти холандске Националне академије за економију и финансије 31. oктобра 2016. године разговарали су с представницима Централне хармонизацијске јединице МФиТ БиХ и Министарства финансија и трезора БиХ.

Директор Централне хармонизацијске јединице Ранко Шакота госте из Холандије подсјетио је да је Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ надлежна за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у институцијама БиХ и кроз обуке људи који ће овај систем конкретно спроводити кроз рад у својим институцијама.

„Имамо и законски и подзаконски оквир за систем јавних интерних финансијских контрола (ПИФЦ). Сад долазе тежи задаци, односно конкретан рад у институцијама БиХ који би требао дати мјерљиве резултате. Све је прописано, сад је питање да руководиоци институција схвате да су ово њихови алати  за ефикасније управљање и контролу. Провођење прописаног ипак тражи много више времена“, оцијенио је директор ЦХЈ МФиТ БиХ Ранко Шакота.

 

Одржана обука о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине

20161124 mЦентрална хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ (ЦХЈ МФиТ БиХ) одржала је у Сарајеву шестодневну обуку о финансијском управљању и контроли за око стотину државних службеника из 65 институција Босне и Херцеговине.

Обука, одржана у периоду од 14. до 23. новембра 2016. године, била је намијењена особама именованим за финансијско управљање и контролу и координаторима за процес управљања ризицима у институцијама БиХ. Полазницима обуке представљено је тренутно стање у вези с успостављањем система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ али и дате смјернице за његово унапређење.

Државним службеницима на обуци су представљени и практични примјери успостављања система финансијског управљања и контроле у Управи за индиректно опорезивање БиХ, Агенцији за безбједност хране БиХ и Централној хармонизацијској јединици МФиТ БиХ.

„Обављајући послове за које је надлежна на основу Закона о финансирању институција БиХ Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ организује ову обуку за државне службенике на којима и јесте обавеза да у институцијама успостављају систем финансијског управљања и контроле заснованог на добрим међународним праксама. Успостављање овог система не односи се само на област финансијског пословања, него на све процесе у институцијама БиХ а ради што ефикаснијег, економичнијег и ефективнијег трошења јавних средстава уз поштивање принципа 'вриједност за новац'“, изјавио је Ранко Шакота, директор ЦХЈ МФиТ БиХ, обраћајући се полазницима обуке.

Обуку су одржали обучени инструктори Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и инструктори за поједина подручја обуке које је ангажовала ЦХЈ МФиТ БиХ.

 

Сачињен Консолидовани годишњи извјештај о финансијском управљању и контроли за 2015. годину

Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ) Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, у  складу  са Законом о финансирању институција БиХ, uрадила је Консолидовани годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2015. годину.
Од укупно 74 институције, које су биле у обавези да ЦХЈ МФиТ БиХ доставе свој годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 2015. годину, извјештај су доставиле 63 институције.

Извјештај нису доставили неки од највећих буџетских корисника као што су  Министарство иностраних послова БиХ,  Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ, Предсједништво БиХ,  Министарство правде БиХ, Парламентарна скупштина БиХ, али ни Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, Центар за уклањање мина БХ –BHMAC и  Институт за нестала лица БиХ.

Анализом достављених извјештаја ЦХЈ МФиТ БиХ утврдила je да све институције БиХ још нису у потпуности успоставиле плански приступ пословању и да већина институција још није именовала особу задужену за финансијско управљање и контролу.  
„Процес управљања ризицима успостављен је у мање од 50% институција које су доставиле извјештаје за 2015. годину. Будући да се финансијско управљање и контрола заснива на процесу управљања ризицима, ова област кључна је за развој квалитетног система финансијског управљања и контроле и неопходно је њено унапређење“,  истакнуто је у Консолидованом годишњем извјештају о финансијском управљању  и контроли с којим је Савјет министара БиХ упознат на својој сједници одржаној 26.4. 2016. године.

На приједлог Централне хармонизацисјке јединице МФиТ БиХ Савјет министара Закључком  је задужиo институције БиХ да убрзају реализацију активности на успостављању и развоју квалитетног система финансијског управљања и контрола.
Побољшање финансијског управљања и контроле, посебно у кључним процесима буџетског циклуса, неопходно је ради ефикасног, ефективног и економичног управљања јавним средствима.

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ овлаштена је за развој, руковођење и координацију интерне ревизије и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

Сачињен Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2015. годину

 

Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ) Министарства финансија и трезора БиХ, у складу с одредбама члана 25. Закона о интерној ревизији институција БиХ, припремила је Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2015. годину.
Овај извјештај даје основне податке о систему интерне ревизије у институцијама БиХ, активностима ЦХЈ, о јединицама интерне ревизије, интерним ревизорима, ревидираним институцијама и податке о предузетим активностима на реализацији закључака Савјета министара БиХ.

Према Одлуци о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ, 17 институција БиХ било је обавезно да успостави јединице интерне ревизије. Закључно са 31.12. 2015. године, потпуно је успостављено 13 јединица интерне ревизије, док су три институције дјелимично испуниле своје обавезе на успостављању јединица интерне ревизије.
„Министарство бјезбједности БиХ једина је од 17 институција која и даље није предузела активности на успостављању интерне ревизије. Институције БиХ биле су у обавези, у складу са закључцима Савјета министара БиХ да успоставе и попуне јединице интерне ревизије. Кашњење у реализацији закључака Савјета министара БиХ доводи до кашњења у напретку развоја система интерне ревизије и испуњавања преузетих обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица и БиХ“, наведено је у Консолидованом извјештају о интерној ревизији за 2015. годину, с којим је Савјет министара БиХ упознат на својој сједници одржаној 26. 04. 2016. године.

Највећи број препорука које су интерни ревизори дали у току 2015. године односи се на:
- унапређење система финансијског управљања и контроле,
- унапређења у области јавних набавки,
- унапређења у области путних трошкова и употребе службених возила и
- унапређења у области закупа имовине.

У 2015. години јединице интерне ревизије институција БиХ дале су 443 препоруке од којих је у цјелости реализовано 98 или 22,1% од укупног броја датих препорука.

Систем интерне ревизије дио је система јавне интерне финансијске контроле (PIFC – Public Internal Financial Control) који је развила Европска комисија с циљем да државама у процесу придруживања ЕУ помаже у разумијевању и примјени добро развијених и ефективних система интерне контроле.
Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ овлаштена је за развој, руковођење и координацију интерне ревизије и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

 

Јавни позив за пријаву предавача за одржавање обука за стицање Цертификата овлашћеног интерног ревизора у институцијама БиХ

 

Одржана завршна конференција пројекта „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини“

У сарадњи са пројектом „Јачање управљања јавним финансијама у БиХ“ којег финансира Европска унија, а у складу са чланом 33ф. став (2) тачка ц) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 61/14 и 98/14), Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ је одржала обуку из области примјене Стандарда за интерну контролу у институцијама БиХ и Приручника за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ.
Обука је организована у три фазе и њом су обухваћене све институције Босне и Херцеговине. Обуци су присуствовали државни службеници који се баве финансијским пословањем у институцијама Босне и Херцеговине. Укупно је обучено 67 државних службеника из 63 институције БиХ.
Такођер, Пројекат је у циљу стварања самоодрживих капацитета спровео обуку и за будуће инструкторе који су оспособљени да убудуће организују и врше обуку из области финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ. Ову обуку су прошла укупно четири лица из Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Одржана обука из области финансијског управљања и контроле

 

Завршна конференција „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ одржана је 06.07.2015. године у просторијама Делегације Европске уније на којој су приказани постигнути резултати напретка из области креирања политике и планирања буџета, као и јачања система интерне финансијске контроле у јавном сектору.
Циљ пројекта „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ је допринос реформираној и ефикасној јавној управи у Босни и Херцеговини, која је у стању да подржи процес интеграције земље у ЕУ, јачањем капацитета државних и ентитетских управа у пољу креирања политика и координације, као и у подручју контроле и управљања јавним финансијама.
На конференцији су се присутнима обратили представници Делегације Европске комисије, централних хармонизацијских јединица и министарстава финансија ентитета и државног нивоа, као и представници пројекта „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини“.

 

Усвојен Годишњи извјештај о увођењу система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2014. годину

Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ је у складу са чланом 33ф. став (2) тачка х) Закона о финансирању институција Босне и Херцговине  израдила Годишњи извјештај о увођењу система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2014. годину.

Извјештај садржи напредак који је остварен, као и план активности за наредни период у овој области.

Савјет министара БиХ је на 8. сједници одржаној 21.05.2015. године размотрио и усвојио Годишњи извјештај о увођењу система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2014. годину, те с тим у вези донио сљедеће закључке:

- Задужује се ЦХЈ МФиТ БиХ да у 2015. години настави извршавати обавезе у вези са увођењем и развојем финансијског управљања и контроле у институцијама БИХ у складу са одобреном динамиком од стране Савјета министара БиХ, како би институције БиХ испуниле обавезе у вези примјене члана 90. Споразума о стабилизацији и придруживању;

- Задужују се институције БиХ да у 2015. години оперативно спроводе подзаконске акте из области финансијског управљања и контроле како би унаприједиле систем финансијског управљања и контроле сходно важећем законодавном оквиру.

 

Сачињен Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2014. годину

У складу са чланом 25. став (1) тачка а) Закона о интерној ревизији институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08 и 32/12), Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора БиХ је, на основу годишњих извјештаја руководилаца интерне ревизије, припремила Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2014. годину.

Предметни извјештај је одобрен од стране министра финансија и трезора БиХ дана 25.03.2015. године, те актом број: 01-16-7-2675-2/15 од 30.03.2015. године достављен Савјету министара БиХ, ради упознавања.

 

Објављен подзаконски акт Смјернице за провођење процеса управљања ризицима у институцијама БиХ

Дана 07.04.2015. године у „Службеном гласнику БиХ“, број: 29/15, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине донио је Одлуку о објављивању Смјерница за спровођење процеса управљања ризицима у институцијама Босне и Херцеговине.

Смјернице за спровођење процеса управљања ризицима у институцијама Босне и Херцеговине представљају једну од подлога за успостављање и функционисање финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

Циљ објављивања Смјерница за спровођење процеса управљања ризицима у институцијама Босне и Херцеговине је да се уједначи пракса управљања ризицима и да се постави оквир унутар којег ће свака институција уградити и развијати управљање ризицима прилагођено својим специфичностима.

Смјернице дају приказ кључних корака за успостављање управљања ризицима у институцијама који се заснивају на COSO оквиру, различите приступе и опције у њиховој разради приликом успостављања управљања ризицима како би свака институција могла да одабере начин и методе које су за њих најприхватљивије.

Објављени Стандарди интерне контроле у институцијама Босне и Херцеговине

 
Дана 05.08.2014. године у „Службеном гласнику БиХ“, број 61/14, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, објавио је Стандарде интерне контроле у институцијама Босне и Херцеговине.
Стандарди су израђени уз подршку пројекта ЕУ „Јачање управљања јавним финансијама у БиХ“ и представљају полазни елемент разраде компоненти интерне контроле и њихове примјене за успостављање система финансијског управљања и контрола.

Закључци Савјета министара БиХ о успостављању интерне ревизије у институцијама БиХ

Савјет министара Босне и Херцеговине, на 104. сједници, одржаној 08.07.2014. године, упознао се са Годишњим консолидованим извјештајем интерне ревизије за 2013. годину, те је закључио:

 

-    задужује се Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине да пружи подршку институцијама које успостављају јединице интерне ревизије и да настави са активностима на развоју система интерне ревизије у институцијама БиХ у складу са Законом о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08 и 32/12) како би се успоставила оперативна и функционална структура интерне ревизије у институцијама БиХ,
-    задужује се Министарство безбједности Босне и Херцеговине да, у најкраћем року, испуни своје обавезе у вези са успостављањем функције интерне ревизије у складу са Одлуком о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/12) и Правилником о запошљавању интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 81/12),
-    задужују се институције Босне и Херцеговине којима су одобрени правилници о унутрашњој организацији у дијелу који се односи на интерну ревизију да предузму активности везане за обезбјеђење средстава и провођење процедура за запошљавање интерних ревизора како би се током 2014. и 2015. године окончала процедура успостављања и попуњавања јединица интерне ревизије у институцијама БиХ.

 

Студијско путовање у Будимпешту 25.-27.06.2014. године у организацији Заједнице праксе интерне ревизије PEM PAL

PEM PAL Заједница праксе интерне ревизије организовала је студијско путовање у Будимпешту, Мађарска у периоду 25.-27.06.2014. године за Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору, а ради преношења искустава Мађарске као чланице Европске Уније у области интерне ревизије и PIFC-а.

На путовању су, испред институција Босне и Херцеговине, присуствовали Ранко Шакота, директор и Његош Павловић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ.

Циљеви овог путовања су:

1.    Размјена искустава Мађарске и других земаља учесница у имплементацији реформе PIFC-а,
2.    Сазнања о примјени методологије интерне ревизије у Мађарској,
3.    Разматрање примјера добре праксе које се примјењују у области интерне ревизије у Мађарској и другим земљама учесницама.

На конференцији су предавачи из сваке од земаља учесница презентовали свој модел интерне ревизије и PIFC-а, те су уз практичне примјере и активни развој дискусија разматране конкретне активности и примјери добре праксе у појединим земљама из ове области. 

 

Интерно пријављивање корупције у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ

На основу члана 5. став (2) и члана 13. Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 100/13) и члана 61. став (2) Закона о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09), дана 28.03.2014. године, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине донио је Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити лица које пријави корупцију у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.
Овај Правилник, као и Образац за пријаву корупције у Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, доступан је, и може се преузети на овој wеб страници.
Пријава се може поднијети на начин прописан Правилником, а путем е-поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Одржана Конференција о подизању свијести о јавној интерној финансијској контроли (PIFC) - „Нови концепт јавне управе“

У оквиру пројекта „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле (ПИФЦ)“, уз сарадњу са Централном хармонизацијском јединицом Министарства финансија и трезора БиХ, организирана је Конференција о подизању свијести о јавној интерној финансијској контроли (PIFC) под називом „Нови концепт јавне управе“ која је одржана у Сарајеву 3.октобра 2013. године.

 

Конференцију су отвориле замјеница министра финансија и трезора БиХ др Едита Ђапо и вођа пројектног тима SPFM Пројекта госпођа Мартин Тет (Martine Thouet), а тематски дио водио је бивши руководилац Одјела за PIFC у Генералној дирекцији за буџет Европске комисије Роберт де Конинг.

Намјера Конференције била је да се развије свијест код руководства институција БиХ о управљачкој одговорности, те значају јавне интерне финансијске контроле и новог концепта јавне управе.

Нови концепт јавне управе посматра се у контексту свеукупних реформи јавне управе у БиХ, с освртом на већ извршена прилагођавања законодавног оквира везаног за процесе фискалне координације, припреме буџета и увођење елемената програмског буџетирања, те законодавног оквира за афирмацију управљачке одговорности, а у вези са планираним процедурама и активностима на успостави савременог система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ. (крај)

 

Студијско путовање у Француску 

 

У оквиру пројекта „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (ПИФЦ) организирано је студијско путовање у Париз од 26. до 31. августа 2013. године за представнике централних јединица за хармонизацију и сектора за буџет Министарства финансија и трезора БиХ, Федерације БиХ и Републике Српске.

Циљ овог путовања је упознавање са системом јавних финансија у Француској, ради стицања нових сазнања, искустава и могућности у практичној примјени у БиХ.
Експерти у области управљања јавним финансијама у Француској су одржали презентације о темама у вези са општим оквиром за јавне финансије (PIFC - систем интерне контроле и систем интерне ревизије), те програмско буџетирање и буџетска контрола.

Учесници су посјетили Дирекцију за финансије Париза, Дирекцију за финансије Града Лилa, Генерални инспекторат за финансије у Паризу и Дирекцију за буџет у Министарству финансија Француске.

 

Састанак представника ЦХЈ и Канцеларије за ревизију институција БиХ 

Саопштење, 06.11.2012.

У склопу редовних активности Централне хармонизацијске јединице и Канцеларије за ревизију институција БиХ одржан је радно-консултативни састанак између представника Централне хармонизацијске јединице и Канцеларије за ревизију институција БиХ на коме је разматрана актуелна проблематика из области екстерне ревизије, финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

На састанку су разматрани аспекти и модалитети сарадње ове двије институције, као и сарадња између екстерне и интерне ревизије и њено даље унапређeње.

Na састанку je разговарано о стеченим искуствима у вези са досадашњим активностима на пољу екстерне и интерне ревизије.

 

Саговорници су, на обострано задовољство, закључили да су овакви састанци корисни, те да овакве облике сарадње треба наставити. Такође, закључено је и да је потребно развијати и продубљивати сарадњу између ових институција која треба да се пренесе и на ниво ревизорског особља, посебно у сегментима сарадње између екстерне и интерне ревизије.(kрaj)

 

Одржани састанци Заједнице праксе интерне ревизије PEM PAL

Саопштење, 24.10.2012.

У украјинском граду Лавову од 8. до 12. октобра 2012. године одржанa су три састанка (18., 19. и 20.)  Заједнице праксе интерне ревизије PEM PAL-а, гдје је присуствовао и помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Његош Павловић.

Састанак је организован у сарадњи са више партнера, укључујући Свjетску банку, Министарство финансија Руске Федерације, СИГМА/ОЕЦД, ГИЗ, СЕЦО и ЦЕФ .

Мрежа управљања јавним финансијама (PEM-PAL)– учење у сарадњи са колегама, започела је са радом 2006. године уз помоћ Свјетске банке и има за циљ да пружи подршку реформама јавне потрошње и финансијског управљања у 22 земље Европе и централне Азије кроз промовисање изградње капацитета и размену информација.

Све Заједнице праксе (ЗП) се периодично састају да би чланови међусобно размијенили искуства и трагали за практичним решењима приоритетних питања везаних за спровођење реформе управљања јавним финансијама. Ови састанци (18, 19. и 20. састанак радних група ЗП интерне ревизије) имали су фокус на процјени ризика, обуци и цертификацији, односно осигурању квалитета.

На састанку у Лавову учесници су проучавали примјере добре праксе у земљама чији су представници учествовали на радионицама и радили на припреми сопствених приручника који представљају важан ресурс знања за чланове заједница праксе. Настављен је рад на изради Приручника за примјену методологије за процјену ризика и Смјерница добре праксе за континуирани професионални развој интерних ревизора у јавном сектору.

Учесници су, такође, завршили и усвојили три документа које је израдила Радна група за обуку и сертификацију у претходном периоду. То су документи који ће касније бити објављени, укључујући:

•    Програм обуке за активне интерне ревизоре који је израдила ЗП интерне ревизије у оквиру мреже PEM PAL,
•    Образац смjерница за менторски рад и
•    Рjечник појмова у области интерне ревизије.

Између осталог, учесници су додатно елаборирали и Смјернице за контролу квалитета.

Детаљан преглед садржаја 18., 19. и 20. састанка радних група Заједнице праксе интерне ревизије налази се на wеб страници: www.pempal.org

 

Потписан протокол о сарадњи између ИДДЕЕА и Централне хармонизацијске јединице

IDDEEA CHJ (2)Директори Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) и Централне хармонизацијске јединице  (ЦХЈ) Министарства финансија и трезора БиХ потписивали су данас у Бања Луци потокол о међусобној сарадњи

Протоколом је дефинисана сарадња између потписника протокола у вези са активностима  увођења и развоја финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине, с тим да ИДДЕЕА представља пилот институцију на чијим се позитвним искуствима и практичним рјешењима креирају оквирна рјешења за институције БиХ и институцију на којој се тестирају оквирни подзаконски и управљачки акти као што су оперативна упутства, инструкције, правилници, описи пословних процеса и друго.

ЦХЈ се овим протоколом обавезала да ће на располагање ставити оквирне подзаконске акте и радне документе из области финансијског управљања и контроле које разрађује у складу са чланом 33б.  Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине,  а којима се детаљније разрађују  компоненте као што су: контролно окружење, процјене ризика, контролне активности, информације и комуникације и праћење и процјена система.

ИДДЕЕА ће с друге стране у сврху израде оквирних подзаконских аката ставити на располагање документацију и образложења аката којима су регулисани процеси као дио система управљања документима (DMS), који је ИДДЕЕА креирала и у свом раду успјешно примјењује од прошле године.

Као значајну помоћ другим институцијама БиХ, ИДДЕЕА ће обезбиједити документацију за анализу рјешења која је настала у току акредитације ИДДЕЕА-е за ISO 9001 (увођење система квалитета) и ISO 27001 (увођење система безбједности информација). Ова рјешења могу послужити као подлога за израду оквирних докумената којима се унапређују процеси управљања и контрола у институцијама БиХ.

Протокол о међусобној сарадњи потписали су директори ИДДЕЕА-е Синиша Мацан и ЦХЈ Ранко Шакота, а оквирни документи настали као резултат сарадње представника ИДДЕЕА и ЦХЈ ће поред службеног објављивања бити и  јавно публиковани путем интернет страница те информисањем у писаним и електронским медијима.(крај)

 

Присуствовање на 17. пленарном састанку Заједнице праксе интерне ревизије PEM PAL

Представник Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БИХ је присуствовао 17. пленарном састанку Заједнице праксе интерне ревизије PEM PAL који је одржан од 18. до 20.06.2012. године у Будимпешти, Мађарска.

Тема 17. пленарног састанка Заједнице праксе интерне ревизије је „Однос између интерне ревизије, финансијске инспекције и спољне ревизије-како овај однос учинити ефикаснијим“.

Циљеви овог састанка су:

1. Наставак развоја Заједнице праксе интерне ревизије у форми динамичног учења кроз партнерство, учења кроз размјену искустава и заједничких напора за проналажење нових рјешења.
2. Представљање и разматрање најновијих резултата радних група Заједнице праксе интерне ревизије: приручник за интерну ревизију, методологија процјене ризика, обука и цертификација, смјернице за менторски рад, смјернице за обезбјеђење квалитета.
3.   Прикупљање информација и давање смјерница радним групама за даљи рад.
4. Разматрање примјера добре праксе у успостављању односа између интерне ревизије, финансијске инспекције и спољне ревизије, на основу искустава чланова Заједнице праксе интерне ревизије.
5.  Припрема и усвајање саопштења са пленарног састанка Заједнице праксе интерне ревизије на основу дискусија и постигнутих закључака.
6.  Његовање wiki-ја као облика заједничке меморије за све теме, активности и смјернице у оквиру Заједнице праксе интерне ревизије.

Детаљан преглед 17. пленарног састанка Заједнице праксе интерне ревизије налази се на wеб страници www.pempal.org

 

Усвојене Измјене и допуне Закона о финансирању институција БиХ

24.05.2012. године, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је Измјене и допуне Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, које се односе на увођење и регулисање области финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

Измјене и допуне Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине објављене су у Службеном гласнику БиХ, број 42/12.

 

Одржана Завршна Конференција за штампу Пројекта PIFC

Пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле (PIFC)“, је у Сарајеву, 22.05.2012. године, организовао Завршну Конференцију за штампу Пројекта PIFC.

На Завршној Конференцији су се присутнима обратили Холeгер Шредер (Holeger Schroeder), шеф операција Делегације Европске уније у БиХ, Никола Шпирић, министар Министарства финансија и трезора БиХ, Синиша Билић, савјетник у Федералном министарству финансија и Јово Радукић, помоћник министра финансија Републике Српске за фискални систем.

Резиме напретка и остварених резултата у централним хармонизацијским јединицама односне власти, са посебним нагласком на уску сарадњу и велику помоћ PIFC Пројекта при реализацији истог, кроз пригодне презентације приказали су Ранко Шакота, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, Фатима Обхођаш, помоћник министра за Централну хармонизацијску јединицу Федералног министарства финансија и Радмила Тркуља, руководилац Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија Републике Српске.

PIFC Пројекат одиграо је значајну улогу у раду централних хармонизацијских јединица, односно при успостављању одговарајућих модела система јавне интерне финансијске контроле у Босни и Херцеговини, као једном од основних задатака које је требало реализовати у процесу приступања Босне и Херцеговине Европској унији.
 

Одржана Завршна Конференција Пројекта PIFC

Пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле (PIFC)“, у сарадњи са Централном хармонизацијском јединицом Министарства финансија и трезора БиХ организовао је Завршну Конференцију Пројекта PIFC, која је одржана у Теслићу 17.05.2012. године.

Циљ ове Конференције је резиме постигнутог за вријеме трајања Пројекта PIFC и презентација остварених резултата у областима интерне ревизије и јавне интерне финансијске контроле.

На Конференцији су се уводним говорима свим присутнима обратили Мирослав Томић, главни економски савјетник у Министарству финансија и трезора БиХ, Синиша Билић, савјетник у Федералном министарству финансија, Јово Радукић, помоћник министра финансија Републике Српске за фискални систем, те Уна Кели (Una Kelly), вршилац дужности шефа сектора Операција за правосуђе, унутрашње послове и реформу јавне управе Делегације ЕУ.

Презентације напретка и остварених резултата у централним хармонизацијским јединицама односне власти приказали су Ранко Шакота, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ са презентацијом „Успостављање и развој PIFC-а у институцијама БиХ“, Фатима Обхођаш, помоћник министра за Централну хармонизацијску јединицу Федералног министарства финансија са презентацијом „Развој PIFC-а у Федерацији БиХ“ и Радмила Тркуља, руководилац Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија Републике Српске са презентацијом „Увођење PIFC-а у Републици Српској и техничка помоћ Европске уније“.

Презентације специфичних ревизорских тема приказали су Амела Муфтић, руководилац Јединице за интерну ревизију Министарства финансија и трезора БиХ на тему „Стратешко планирање интерне ревизије у Министарству финансија и трезора БиХ“, Зинета Хабул, интерни ревизор у Кантону Тузла на тему „Стратешко планирање интерне ревизије у Кантону Тузла“, те Нада Ђурић, интерни ревизор Општине Бијељина на тему „Повеља интерне ревизије Општине Бијељина у односу на Оквирну повељу из Приручника за интерне ревизоре јавног сектора РС“.

Конфернецију је завршила Илзе Шустер (Ilse Schuster), вођа  тима Пројекта техничке помоћи са презентацијом на тему „Остварење Пројекта и пут напријед“.

На Конференцији су подијељени цертификати учесницима досадашњих обука које су одржане у оквиру Пројекта PIFC из области интерне ревизије.


Присуствовање на Другој регионалној конференцији о ПИФЦ-у

Представници Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БИХ су присуствовали Другој регионалној конференцији о интерној финансијској контроли у јавном сектору (PIFC) за државе кандидате и потенцијалне кандидате која је одржана од 21. до 23.09.2011. године у Порторожу-Република Словенија.

Циљ Друге rегионалне конференције о PIFC-у је „Упознати учеснике са добрим обичајима на подручју увођења и развоја система PIFC-а“.

На студијском путовању су обрађене сљедеће теме:

-    Кључни изазови у провођењу финансијског управљања и контроле/интерне ревизије,

-    Провођење финансијског управљања и контроле,

-    Финансијска инспекција,

-    Рад централних јединица за хармонизацију.

На конференцији су стручни предавачи одржали тематска излагања из својих области, уз активан рад свих учесника конференције у форумима и расправама о изнесеним проблематикама на задате теме, те разматрање конкретних примјера и размјена искустава појединих земаља.


Одржана Конференција о јавној интерној финансијској контроли

Пројект „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле (PIFC)“, којег финансира Европска унија из ИПА фондова подршке Босни и Херцеговини, у сарадњи са Централном хармонизацијском јединицом Министарства финансија и трезора БиХ организовао је Конференцију о јавној интерној финансијској контроли (PIFC), која је одржана 11.05.2011. године.

Јавна интерна финансијска контрола, која укључује интерну ревизију и финансијско управљање и контролу, представља важан оквир за провођење правне стечевине ЕУ и стварање институција које су способне контролисати јавна средства, те на тај начин обезбјеђује подршку реформи система јавне управе, као једној од прекретница у процесу приступања БиХ Европској унији.

Циљ ове конференције је подизање свијести виших руководилаца у погледу јавне интерне финансијске контроле, нарочито у погледу усвојеног законодавства, управљачке одговорности и важности јавне интерне финансијске контроле за процес придруживања Европској унији.

Конференцију је, уводним говором, отворио министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић. Говорници су још били руководилац Одјела за операције II Делегације ЕУ у Босни и Херцеговини Јохан Хесе (Johan Hesse),  вођа тима за PIFC Генералне дирекције за буџет Европске комисије Роберт де Конинг (Robert de Koning), директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ Ранко Шакота,  директорица Централне хармонизацијске јединице Министарства финанција Хрватске  Данијела Степић  и) вођа тима Пројекта техничке помоћи Илзе Шустер (Ilse Schuster).

 

Студијско путовање у Шведску

Пројект „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC) је за представнике централних јединица за хармонизацију, Министарства финансија и трезора БиХ и министарстава финансија ентитета, од 11.04. до 15.04.2011. године, организовао Студијско путовање у Штокхолм (Шведска).

Студијско путовање је организовано са циљем стицања искуства из области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, а ради израде и успостављања одговарајућих модела у Босни и Херцеговини.

Овим путовањем пружена је прилика учесницима да анализирају имплементацију интерне ревизије и система финансијског управљања и контроле у земљи домаћина, да размијене сопствена искуства, те примјене најважније закључке и препоруке код употребе практичних знања у матичним институцијама учесника.

Учесници су посјетили Управу за финансијско управљање Шведске (ESV), Шведску националну канцеларију за дуговања, Шведску управу царина, Министарство финансија, и Скупштину града Штокхолма.

На студијском путовању су обрађене сљедеће теме:

-    Преглед Шведског јавног сектора,

-    Организација Шведске централне владе (стратегије, политике, финансирање, планирање, извјештавање и праћење средстава),

-    Програм цертификовања ревизора,

-    Улога и задаци ЦЈХ у погледу финансијског управљања и контроле у централној влади,

-    Организација ФМЦ,

-    Функција интерне ревизије у Државноj канцеларији за дуг,

-    Планирање активности и праћење ризика у складу са FISK-ом,

-    Улога и задаци ЦЈХ за интерну ревизију у централној влади,

-    Организација интерне ревизије (професионални стандарди, стандарди ИР, методологија, приручници, програм обуке за ревизоре, цертификација интерних ревизора),

-    Организација ИР и ФМЦ у Управи царина и начини комуникације са ЦЈХ,

-    Стратешка питања која се односе на ИР и ФМЦ из перспективе владе,

-    Начини функционисања ИР и ФМЦ у општинама (организација, циљеви, управљање, одговорности, руковођење, интерна контрола и ревизија).


Предавања су се одржавала у свим наведеним установама предвођена компетентним кадровима-специјалистима из одређених области, и била су праћена дискусијама на сваку обрађену тему, при чему су изнесене предности и дате сугестије за примјене модела ФМЦ и ИР у Босни и Херцеговини.

 

Одржан радни састанак представника ЦХЈ и Министарства финансија и трезора БиХ

16.03.2011. године, одржан је радни састанак представника Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ са представницима Сектора за буџет институција БиХ, Сектора за трезорско пословање и Одјела интерне ревизије Министарства финансија и трезора БиХ, а везано за увођење и развој система интерне ревизије и система финансијског управљања и контроле (FMC).

На основу материјала који је доставио пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC), на састанку се разговарало о креирању иновираног законодавног оквира везаног за FMC, те о постојећој законској регулативи везаној за процесе стратешког планирања, буџетирања, трезорског пословања и извјештавања о ефектима трошења јавних средстава, а која би се прилагодила новом законодавном оквиру FMC институција БиХ.

 

Планирани пројекти ЦХЈ за  фебруар и март

Пројекат Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC), којег финансира Европска унија из ИПА фондова подршке БиХ, врши обуку интерних ревизора на свим нивоима власти.

Пројектом је планирана подршка институцијама БиХ за увођење и развој система интерне ревизије и система финансијског управљања и контроле (FMC).

У циљу пружања практичног искуства Пројекат у сарадњи са ЦХЈ организује Прву пилот ревизију у Министарству одбране БиХ од 14. до 25.02.2011. године.

Такође у циљу пружања подршке у развоју система финансијског управљања и контроле Пројекат ће организовати Радионицу о ревизији информационих технологија која ће се одржати на Влашићу од 07. до 11.03.2011. године.

У оквиру реализације пројекта Европска комисија је ангажовала консултантску кућу „PKF“, како би ЦХЈ била пружена експертска помоћ у програму провођења анализе система финансијског управљања и контроле.

PKF и ЦХЈ ће од 03. до 11.02.2011. године провести „gap“ анализу, како би се направио пресјек стања и израдила анализа предности и недостатака финансијског управљања и контроле  у сљедећим државним институцијама:

-    Агенција за државну службу БиХ,
-    Министарство комуникација и транспорта БиХ,
-    Министарство спољних послова БиХ,
-    Министарство одбране БиХ.

Такође, анализа ће се 02.03.2011. године спровести у Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и 03.03.2011. године у Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података.