logosrpacthrvdeacbosdeac

Управљање јавним инвестицијама

Пројекат „Pазвој интегрисаног, функционалног и транспарентног јавног информационог ситема за управљање јавним инвестицијама – PIMIS“

 


2.1. Укратко о пројекту
2.2. Одржане обуке
2.3. PIMIS_prezentacija (доступно само на босанском  језику)
2.4. Obavijest o zaključcima Vijeća ministara BiH (доступно само на хрватском  језику)