logosrpacthrvdeacbosdeac

Управљање јавним инвестицијама

Извјештаји

 

Збирни преглед пројеката по статусу и начину финанcирања за период 2011-2013

Преглед пројеката по статусу и начину финанcирања за  период   2011-2013 – Капиталне инвестиције

Годишњи инвестирања по институцијама, секторима и пројектима за период 2011-2013 – Капиталне инвестиције

Преглед пројеката по статусу и начину финанcирања за период  2011-2013 – Институционално развојни

Годишњи преглед инвестирања по институцијама, секторима и пројектима за период 2011-2013 - Институционално развојни