logosrpacthrvdeacbosdeac

Париска декларација

Париска декларација

 

Министарство финансија и трезора БиХ у сарадњи сa представницима надлежних институција и члановима Форума за координацију донатора (DCF) током 2018. године  провело је седмо истраживање о примјени принципа Париске декларације о дјелотворној помоћи у БиХ за 2017. годину са чиме је Савјет министара упознат на 151. сједници одржаној 01.08.2018. године. (доступно само на хрватском језику)

Извјештај

Извјештај о напретку у примјени принципа Париске декларације о дјелотворној помоћи у БИХ – 2015. година

Министарство финансија и трезора БиХ у сарадњи с представницима надлежних институција и члановима Форума за координацију донатора (ДЦФ) током 2016. године  провело је шесто истраживање о примјени принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ за 2015. годину с чиме је Савјету министара упознато на 89. сједници одржаној 25.01.2017. године

Извјештај

 

Извјештај о напретку у примјени принципа Париске декларације о дјелотворној помоћи у БИХ – 2014. година

Министарство финансија и трезора БиХ у сарадњи с представницима надлежних институција и чланицама Форума за координацију донатора (ДЦФ) током 2015. године провело је пето истраживање о примјени начела Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ за 2014. годину с чиме је Савјету министара упознато на 39. сједници одржаној 13.01.2016. године

Извјештај

 

Извјештај о напретку у примјени принципа Париске декларације о дјелотворној помоћи у БИХ – 2013. година

Министарство финансија и трезора БиХ у сарадњи с представницима надлежних институција и члановима Форума за координацију донатора (ДЦФ) током 2014. године провело је четврто истраживање о примјени принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ за 2013. годину које је 17.03.2015. године достављено Савјету министара БиХ на упознавање.

Извјештај

 

Извјештај о напретку у примјени принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БИХ – 2012. година

Министарство финансија и трезора БиХ,  у сарадњи са представницима надлежних институција и члановима Форума за координацију донатора (ДЦФ), током 2013. године провело је треће истраживање о примјени принципа Паришке декларације о ефикасној помоћи у БиХ.  Налазе овог истраживања Министарство је објавило у Извјештају о напретку у примјени начела Паришке декларације о ефикасној помоћи у БиХ – 2012. година, с којим се Савјет министара БиХ упознао на 91. сједници, одржаној 16.04.2014. године.

Извјештај о имплементацији Париске декларације (2012)

 

Извјештај о напретку у примјени принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БИХ – 2011. година 

Министарство финансија и трезора БиХ, у сарадњи с представницима надлежних институција и члановима Форума за координацију донатора (ДЦФ), током 2012. године, провело је друго истраживање о примјени принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ. Налазе овог истраживања Министарство је објавило у Извјештају о напретку у примјени начела Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ – 2011. година, с којим се упознао Савјет министара БиХ на својој 43. сједници, одржаној 26.03.2013. године.

Извјештај о имплементацији Париске декларације

 

БиХ судјеловала у ОЕЦД- овом Глобалном мониторингу имплементације принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи за 2010. годину

Током 2011. године Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) провела је Глобални мониторинг о примјени принципа Паришке декларције о дјелотворној помоћи с циљем процјене постигнутог напретка у испуњењу глобалних циљева Декларације у 2010. години. У поменутом истраживању, уз још 78 земаља потписница Паришке декларације, учествовала је и Босна и Херцеговина. Глобалне резултате мониторинга примјене принципа Паришке декларације објавио је ОЕЦД у извјештају под називом Ефективност помоћи 2011: Извјештај о напретку у области провођења Паришке декларације, које је доступно путем слиједећег линка: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/48742718.pdf, док је резултате мониторинга за БиХ објавио у посебном поглављу овог документа, којем можете приступити путем слиједећег линка: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Bosnia%205.pdf .

Савјет министара БиХ упознат је с поменутим извјештајем на својој 6. сједници, одржаној 03.05.2012. године.

OECD поглавље за БиХ

 

Базна анализа о примјени начела Паришкедекларације о дјелотворној помоћи у БиХ – 2008. година

Министарство финансија и трезора током 2010. године израдило је Годишњи извјештај о имплементацији принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи – Базна анализа о примјени начела Паришке декларације о дјелотворној помоћи у БиХ - 2008. година, која постаје базна година за сва будућа истраживања. Савјет министара БиХ упознало се с овим извјештајем на својој 144. сједници, одржаној 24.02.2011. године

Базна анализа 2008 (Доступно само на босанском језику)

 

Босна и Херцеговина приступила Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи

Након окончања процедуре и одобрења Предсједништва Босне и Херцеговине, у децембру 2009.год.,  министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић је у име Босне и Херцеговине поднио   захтјев Организацији за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) за приступање Босне и Херцеговине Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи.

Писмо којим се потврђује приступање Босне и Херцеговине  Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи послао је 8. јануара 2010.год предсједавајући Комитета за развојну сарадњу (ДАЦ)/ОЕЦД Екхарт Дојчер (Eckhard Deutscher).


Босна и Херцеговина је сада формално додана на листу земаља које су приступиле Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи

http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html


Утврђен Приједлог основа приступања Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи - 104. сједница СМ

Саопштење, 12.11.2009.

Савјет министара БиХ утврдио је, на данас у Сарајеву одржаној 104. сједници, Приједлог основа за приступање Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи. Предлагач, Министарство финанција и трезора доставит ће Приједлог основа Предсједништву БиХ даље у процедуру, а за бх. потписника писма предсједавајућем Комитета за развојну помоћ ОЕЦД (OECD) за приступ Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи предложен је министар финансија и трезора Драган Вранкић.

Паришка декларација о дјелотворној помоћи формулисана је у фебруару 2005. године на Форуму високог ранга, који је организовала Организација за економску сарадњу и развој (OECD), и представља одговор на општеприхваћен закључак да је међународна помоћ вођена првенствима донатора и имплементирана некоординисано и нетранспарентно што за учинак има слабије резултате од очекиваних.

Паришком декларацијом о дјелотворној помоћи постигнут је консензус унутар међународне заједнице о томе да помоћ треба учинити дјелотворном кроз испуњење пет основних принципа дефинисаних у Декларацији, који се темеље на преузимању одговорности односно “власништва” домаћих институција над процесима развоја, уклапање с домаћим стратегијама развоја, усклађености донаторских активности, управљању процесом помоћи у циљу постизања резултата и узајамне одговорности давалаца и прималаца помоћи.

До сада је 127 земаља и 27 међународних организација подржало Декларацију и заједнички се обавезало на предузимање реформи намијењених квалитетнијем пружању међународне помоћи.

Такође, сви највећи донатори у БиХ су потписници и подржавају приступ Босне и Херцеговине Паришкој декларацији о учинковитој помоћи. 

 

Паришка декларација о дјелотворној помоћи PDF

Paris Declaration on Aid Effectiveness  (english)