logosrpacthrvdeacbosdeac

Унутрашњи дуг

Паришка декларација о дјелотворној помоћи

 

Паришка декларација о дјелотворној помоћи PDF


Босна и Херцеговина приступила Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи

Након окончања процедуре и одобрења Предсједништва Босне и Херцеговине, у децембру 2009.год.,  министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић је у име Босне и Херцеговине поднио   захтјев Организацији за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) за приступање Босне и Херцеговине Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи.

Писмо којим се потврђује приступање Босне и Херцеговине  Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи послао је 8. јануара 2010.год предсједавајући Комитета за развојну сарадњу (ДАЦ)/ОЕЦД Екхарт Дојчер (Eckhard Deutscher).


Босна и Херцеговина је сада формално додана на листу земаља које су приступиле Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи

http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html


Утврђен Приједлог основа приступања Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи - 104. сједница СМ

Саопштење, 12.11.2009.

Савјет министара БиХ утврдио је, на данас у Сарајеву одржаној 104. сједници, Приједлог основа за приступање Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи. Предлагач, Министарство финанција и трезора доставит ће Приједлог основа Предсједништву БиХ даље у процедуру, а за бх. потписника писма предсједавајућем Комитета за развојну помоћ ОЕЦД (OECD) за приступ Паришкој декларацији о дјелотворној помоћи предложен је министар финансија и трезора Драган Вранкић.

Паришка декларација о дјелотворној помоћи формулисана је у фебруару 2005. године на Форуму високог ранга, који је организовала Организација за економску сарадњу и развој (OECD), и представља одговор на општеприхваћен закључак да је међународна помоћ вођена првенствима донатора и имплементирана некоординисано и нетранспарентно што за учинак има слабије резултате од очекиваних.

Паришком декларацијом о дјелотворној помоћи постигнут је консензус унутар међународне заједнице о томе да помоћ треба учинити дјелотворном кроз испуњење пет основних принципа дефинисаних у Декларацији, који се темеље на преузимању одговорности односно “власништва” домаћих институција над процесима развоја, уклапање с домаћим стратегијама развоја, усклађености донаторских активности, управљању процесом помоћи у циљу постизања резултата и узајамне одговорности давалаца и прималаца помоћи.

До сада је 127 земаља и 27 међународних организација подржало Декларацију и заједнички се обавезало на предузимање реформи намијењених квалитетнијем пружању међународне помоћи.

Такође, сви највећи донатори у БиХ су потписници и подржавају приступ Босне и Херцеговине Паришкој декларацији о учинковитој помоћи.