logosrpacthrvdeacbosdeac

Трезор

Сектор за трезорско пословање

 

У оквиру Сектора за трезорско пословање оснива се пет унутрашњих организационих јединица и то:

- Одсјек за управљање јединственим рачуном трезора,

- Одсјек главне књиге трезора,

- Одсјек за управљање информатичким системом,

- Одсјек за централизовани обрачун плата,

- Одсјек за послове државног фонда.

У Сектору за трезорско пословање обављају се сљедећи послови: припрему закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; управљање системом Јединственог рачуна трезора (ЈРТ), успостављање система праћења извршења буџета, дефинисање процедура и интегрисање банкарских операција кроз ИСФУ и Главну књигу трезора, извршење плаћања обавеза институција БиХ према усвојеном Буџету и динамици и утврђеним приоритетима, праћење и процјене прихода буџета и усаглашавање расхода везано за реализацију оперативних буџета буџетских корисника, успостављање и развој рачуноводственог система институција БиХ, успостављање и развој рачуноводствене методологије за потребе вођења Главне књиге трезора, вођење књиговодствених евиденција институција БиХ кроз Главну књигу трезора, извјештавање о свим аспектима новчаних токова који се одвијају преко Сектора за трезорско пословање, успостављање и одржавање база података за функционисање Информационог система финансијског управљања и одржавање базе података сервисирања ино дуга БиХ, успостављање, одржавање и развој апликација Информационог система финансијског управљања (ИСФУ), успостављање и одржавање рачунарске мреже ИСФУ, обрачун и исплате плата и накнада за све буџетске кориснике кориштењем одговарајућих апликација централизованог система обрачуна плата, успостављање функције Државног фонда којим се средства предприступних фондова ЕУ преносе на управљање Босни и Херцеговини у складу са прописима ЕУ и БиХ као и Меморандумом о разумијевању између БиХ и ЕУ.

Помоћник министра: Сехија Мујкановић

Тел: 033 703 070   Факс: 033 703 143

имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.