logosrpacthrvdeacbosdeac

Глобални фисклани оквир

 

Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период 2021 - 2023 године

THE GLOBAL FRAMEWORK OF FISCAL BALANCE AND POLICIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 2021-2023

 

Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период 2020. – 2022. године
Global Framework of Fiscal Balance and Policies 2020- 2022

Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ 2019-2021. године (доступно на босанском језику)

Споразум о усвајању документа глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ за период 2019.-2021.године

 

Глобални оквир фискaлног биланса и политика у БиХ 2018.-2020.

Споразум о усвајању  Глобалног оквира фискалног биланса и политика у БиХ 2018.-2020.

 

Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ 2017.-2019.

Споразум о усвајању документа Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ 2017.-2019. између Савјета министара БиХ, Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске

 

 Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ 2016-2018

Споразум о усвајању документа Глобални оквир фискaлног биланса и политика у Босни и Херцеговини за период 2015.2017. године између Савјета министара БиХ, Владе Републике Српске и Владе Федерације БиХ

 

Глобални оквир фискалног биланса и политика У Босни и Херцеговини 2015 – 2017. година