logosrpacthrvdeacbosdeac

Документи оквирног буџета

Документи оквирног буџета

 

Документ оквирног буџета (ДОБ) за период 2021-2023. година
Додатак 6: Преглед укупних захтjева по корисницима у програмском формату

 

Документ оквирног буџета за период од 2019. до 2021. године (доступно само на хрватском језику)

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2018. до 2020. године (доступно само на хрватском језику)

Инструкција за буџетске кориснике број 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2018. до 2020.године)

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2017. до 2019. године (доступно на хрватском језику)

Инструкција за буџетске кориснике бр. 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2017. до 2019. године) и буџетског календара за припрему буџета институција БиХ за 2017. годину током 2016. године

Документ оквирног буџета за период 2016.-2018. година (достпно само на хрватском језику)

Инструкцијa за буџетске кориснике бр. 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2016. до 2018. године) и буџетског календара за припрему буџета институција БиХ за 2016. годину у току 2015. године

Документ оквирног буџета за период 2015.-2017. Година

Инструкција за буџетске кориснике бр. 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2015. до 2017. године) и буџетског календара за припрему буџета институција БиХ за 2015. годину у току 2014. године

ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2016. ГОДИНЕ

Инструкција  за  буџетске  кориснике  бр. 1 и  буџетског календара за припрему буџета институција БиХ за 2014. годину у току 2013. године ------ Табела

ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2015. ГОДИНЕ

Нацрт  Документа оквирног  буџета Институција БиХ за период од 2011. до 2013.године (у Приједлози и нацрти- документ доступан само на хрватском језику)

Документ оквирног буџета институција БиХ за период од 2010.до 2012.године (у Приједлози и нацрти-документ доступан само на хрватском језику)

 

ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА 2008.- 2010.г (на хрватском језику)

ДОКУМЕНТ ОКВИРНОГ БУЏЕТА 2007.- 2009.г  (на босанском језику)