logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојен Извјештај о извршењу полугодишњег Буџета институција у 2010. -133.сједница СМБиХ

Саопштење, 14.09.2010.

Савјет министара БиХ усвојио је, на  данас у Сарајеву одржаној 133.сједници,  Извјештај Министарства финансија и трезора о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар - јуни 2010. године,  који ће бити достављен Предсједништву БиХ у даљну процедуру.

Према Извјештају, укупно остварени приходи, примици и финансирања у периоду од 1.1. до 30.6.2010. године износе 471.399.468,00 КМ или 46 посто у односу на планиране Буџетом, од чега приходи износе 454.093.589,00 КМ и остварени су с 53 посто, а примици од сукцесије и продаје сталних средстава износе 17.305.879,00 КМ.

Укупно остварени расходи Буџета институција БиХ за првих шест мјесеци ове године износе 435.626.565,00 КМ или 42 посто у односу на усвојени буџет.

У првом полугодишту 2010. године вршено је редовно измирење свих доспјелих обавеза по основу спољног дуга за који је укупно плаћено 148.280.856,60 КМ.  

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Уговора бр. 1 о Амандману на Уговор о зајму од 9.12.2005. године за Регионални пројекат жељезница између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставит ће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за бх. потписника предложен је министар Драган Вранкић.

Амандманом се за 10 милиона евра повећава износ раније уговореног зајма и сада укупно износи 80 милиона евра. Средства су намијењена за финансирање завршетка обнове јужног правца жељезничког коридора 5-ц кроз БиХ, конкретно за дионицу Брадина – Сарајево у дужини од 42 км, те за финансирање обнове контакт мреже електрозвучних подстаница на дионици Сарајево – Чапљина. Нови зајам од 10 милиона биће алоциран на Федерацију БиХ.  

Савјет  министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке – Водовод и канализација у Републици Српској, који ће Министарство финансија и трезора доставити Предсједништву БиХ у даљну процедуру, уз приједлог да се за потписника именује министар Драган Вранкић.

Ријеч је о кредиту  у износу од 50 милиона евра с роком отплате на 25 година, укључујући осам година грејс периода, уз повољну камату, а који ће у цијелости  бити алоциран на Републику Српску.

Пројекат се односи на санацију и изградњу инфраструктуре за водоснабдијевање и канализацију у 24 општине у Републици Српској: Приједор, Котор Варош, Рибник, Брод, Пале, Соколац, Рогатица, Требиње, Зворник, Гацко, Лопаре, Доњи Жабари, Градишка, Хан Пијесак, Лакташи, Нови Град, Шамац, Шековићи, Шипово, Трново, Власеница, Вукосавље, Козарска Дубица и Теслић. Корист од овог пројекта практично би имало 250.000 грађана.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку којом се одобрава издавање државне гаранције за зајам Водоводу и канализацији Бијељина а.д. између БиХ и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). 

На овај начин Босна и Херцеговина даје гаранцију Европској банци за обнову и развој у износу од пет милиона евра по Уговору о зајму између Водовода и канализације Бијељина а.д. и ЕБРД-а.
 
Савјет министара БиХ усвојио је Анализу спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине за период јануар – јуни 2010. године, коју је припремило Министарство спољне трговине и економских односа.

Укупан обим спољнотрговинске размјене БиХ за првих шест мјесеци ове године износио је 9,61 милијарду КМ, што је за 12,79 посто више у односу на исти период прошле године, када је укупна робна размјена износила 8,52 милијарде КМ. Вриједност укупног извоза у овом периоду била је 3,38 милијарди КМ и повећан је за 32,23 посто у односу на исти период претходне године.

Трговински дефицит износио је 2,85 милијарди КМ и мањи је за 16,38 посто у односу на исти период 2009. године, а покривеност увоза извозом је 54,26 посто.

Према групацијама, земље ЕУ и даље су наш главни спољнотрговински партнер и у укупном обиму размјене учествују с 49,58 посто, а слиједе потписнице „ЦЕФТА-е 2006“ с учешћем од 29,35 посто, док се 18,86 посто односи на остале земље у укупном обиму размјене.

Најбољу покривеност увоза извозом имамо с Аустријом 93,76 посто, а слиједе  Словенија са 79,05 посто, Њемачка са 78,80 посто, Италија са 78,62 посто. Покривеност увоза извозом са Србијом износи 66,42 посто, а с Хрватском 53,34 посто.  

Савјет министара БиХ задужио је руководство Секције Босне и Херцеговине за ЕXРО - 2010 у Шангају (генералног секретара и његовог замјеника, те директора Павиљона) да  Савјету министара у року од 10 дана, а у складу са чланом 6  Одлуке о именовању чланова Организационог одбора Свјетске изложбе ЕXРО – 2010 у Шангају, НР Кина, поднесе извјештај о досадашњем раду Секције Босне и Херцеговине и финансијски извјештај закључно с августом 2010. године.

 Савјет министара БиХ  усвојио је Информацију Канцеларије  заступника/агента Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права о предмету Алишић и др. против БиХ, Хрватске, Словеније, Србије и Македоније пред Европским судом за људска права у вези са повратом старе девизне штедње положене у филијали Љубљанске банке у Сарајеву и у филијали Инвестбанке у Тузли.
    
Задужени су Министарство финансија и трезора БиХ, Федералнo министарство финансија, Централна банка БиХ, Агенција за банкарство ФБиХ и Министарство спољних послова да, у року од три дана од усвајања овог закључка, именују стручњаке који ће интензивно сарађивати са заступником Савјета министара БиХ у изради изјашњења и заступању Савјета министара БиХ у предмету Алишић и др. против БиХ, Хрватске, Словеније, Србије и Македоније до окончања поступка пред Судом. (крај) – Служба за информисање СМБиХ