logosrpacthrvdeacbosdeac

Утврђени приједлози основа и уговора о зајму између ЕУ и БиХ-132.сједница СМБиХ

Саопштење, 27.08.2010.

Савјет министара БиХ је данас  утврдио Приједлог основа и Приједлог уговора о зајму између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца и Централне банке Босне и Херцеговине као агента за плаћање зајмопримца. Уговором је предвиђено да ЕУ стави на располагање Босни и Херцеговини зајам од 100 милиона евра, који ће, према Меморандуму о разумијевању, бити алоциран на БиХ – 10 посто; Федерацију БиХ - 60 посто и Републику Српску – 30 посто.

Циљ ове макрофинансијске помоћи Европске уније је да се помогне БиХ у спољњем финансирању и буџетским потребама. Ова помоћ је комплементарна средствима обезбијеђеним из међународних финансијских институција и билатералних донатора. 

Министарство финансија и трезора задужено је да прослиједи Приједлог основа и Приједлог уговора Предсједништву БиХ у даљну процедуру, уз приједлог да се за потписника Уговора одреди Драган Вранкић, министар финансија и трезора.У име Централне банке Босне и Херцеговине као агента за плаћања зајмопримца, за потписника је предложен Кемал Козарић, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине.