logosrpacthrvdeacbosdeac

Иницијатива за вођење преговора с Владом СРЊ о финансијској сарадњи за 2009.-131.сједница СМ БиХ

Саопштење,26.08.2010

Савјет министара БиХ , на данас у Сарајеву одржаној 131. сједници,   прихватио је Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Споразума између Савјета  министара БиХ и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2009. години.

Разлог за закључивање Споразума је обезбјеђивање финансијских средстава у укупном износу од 120 милиона евра, од којих ће бити финансиран програм енергетског сектора ИВ „Црпна хидроелектрана Врило“, у износу од 70 милиона евра, те пројекат „Хидроелектрана Цијевна ИИИ“, у износу од 50 милиона евра.

Ради се о кредиту са сниженом каматном стопом који Кредитна банка за обнову и развој (КфВ) одобрава у оквиру државне сарадње у области социјалног и економског развоја.

Савјет министара БиХ, донио је Одлуку о одобравању средстава из резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2010. годину за рјешавање проблема радника који су у Хрватској остали без посла у периоду од 1991. до 1995. године.

Одлуком се отпуштеним радницима из буџетске резерве одобрава 200.000,00 КМ за трошкове правне помоћи у судским споровима.

Ова финансијска средства ће, у износима од по 100.000 КМ, бити додијељена Удружењу отпуштених радника из Републике Хрватске „УГОР“, Јелах-Тешањ,  и Републичком удружењу радника и инвалида рада избјеглих из Хрватске држављана БиХ/Бања Лука.

Удружења ће извјештај о утрошку средстава квартално достављати Министарству финансија и трезора БиХ.

Савјет министара је донио одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ у изградњи.

 У Управни одбор именовани су: Јусуф Халилагић (предсједник), Министарство правде БиХ, Ранко Шакота, Централна хармонизациона јединица Министарства финансија и трезора БиХ, Хусе Шепић, Централна хармонизациона јединица Министарства финансија и трезора БиХ, Бошко Ђукић, Министарство правде Републике Српске, и Божана Бандука, Федерално министарство правде.

 У Надзорни одбор именовани су Вера Летица (предсједник), Душко Шаин и Аида Јасика.  

Основни разлог за доношење одлука о именовању је успостављање структуре која ће управљати пројектом изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине.