logosrpacthrvdeacbosdeac

СМ одобрио Пројекат набавке/изградње објеката за смјештај институција БиХ-129.сједница

Саопштење, 27.07.2010.

Савјет министара БиХ, на данас у Сарајеву одржаној 129.сједници, донио је Одлуку о одобравању Пројекта набавке/изградње објеката за смјештај институција Босне и Херцеговине, коју је припремило Министарство финансија и трезора.

Овом одлуком одобрава се Пројект набавке објекта површине од око  2.000 квадратних метара ради рјешавања проблема приоритетног смјештаја појединих институција Босне и Херцеговине са сједиштем у Мостару.

Средства се обезбјеђују са ставке резервисања за капитална улагања Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину. За реализацију Одлуке задужени су Служба за заједничке послове институција БиХ и Министарство финансија и трезора.  

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора за вођење преговора ради закључивања Уговора о зајму за пројекат „Водовод и канализација Сарајево“ између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). Након завршених преговора Министарство финансија и трезора поступиће у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ.

Циљ Пројекта је реконструкција приоритетних компоненти система водоснабдијевања и канализационог система Кантона Сарајево. Висина зајма ЕБРД-а износи 30 милиона евра с двије једнаке транше по 15 милиона с роком враћања од 15 година, укључујући и грејс период од три године. Комплетан зајам алоциран је на Федерацију БиХ.    

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и Рајфајзен Централбанк Естерајх Акцингезелшафт (Reiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft) за пројекат „Изградња нове болнице у Бијељини“. Предлагач, Министарство спољних  послова, доставиће Приједлог одлуке о ратификацији Предсједништву БиХ ради доношења.

Споразум је у име БиХ потписао министар финансија и трезора Драган Вранкић 31. маја ове године. Циљ Пројекта је изградња нове болнице у Бијељини те њено опремање и едукација кадрова. Износ кредита је до 15.000.000,00 евра, с алокацијом комплетног износа на Републику Српску.

Савјет министара БиХ прихватио је Информацију Министарства финансија и трезора о имплементацији Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије који регулише  питања расподјеле финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ.

Задужено је Правобранилаштво Босне и Херцеговине да настави активности на заштити интереса БиХ, по тужби Лојдса, код Трговачког суда у Београду.
Министарство спољних послова Босне и Херцеговине задужено је, да путем дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине у САД, прати и прикупи информације о току и поступку стечаја агенција Југобанке и Београдске банке у Њујорку.

Задужени су Министарство финансија и трезора БиХ и Централна банка Босне и Херцеговине да предузму све потребне мјере ради заштите интереса Босне и Херцеговине у рјешавању преосталих неријешених дугова бивше СФРЈ.

Савјет  министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта, донио је Одлуку о употреби дијела средстава акумулираног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине за финансирање дијела Пројекта дигитализације микроталасних веза јавних радиотелевизијских сервиса Босне и Херцеговине и одашиљача за покривање дигиталним сигналом подручја Сарајева, Бање Луке и Мостара.

Овом одлуком средства из вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине за 2008. године у износу од 4.232.000,00 КМ употријебиће се за финансирање дијела Пројекта, и то 3.000.000,00 КМ за дигитализацију микроталасних линкова на релацији Сарајево - Бања Лука и Сарајево – Мостар, а 1.232.000,00 КМ за одашиљаче за покривање дигиталним сигналом Сарајева, Бање Луке и Мостара.

За реализацију Одлуке задужени су Министарство финансија и трезора и Министарство комуникација и  транспорта Босне и Херцеговине./крај-Служба за информисање  СМБиХ