logosrpacthrvdeacbosdeac

Савјет министара подржао кампању Загрљај подршке

 

Саопштења ( 27.09.2007 )

Савјет министара подржало кампању Загрљај подршке

Савјет министара БиХ прихватило је подршку кампањи "Загрљај подршке", коју је покренула Асоцијација девет удружења за бригу о пацијентима обољелим од тумора дојке у БиХ. У знак подршке, током октобра у јавним наступима, чланови Савјета министара на реверима носит ће ружичасту врпцу, које су им, прије почетка 24. сједнице у Сарајеву, уручиле активистице Асоцијације.

 Наставити преговоре с ЕБРД-ом

Савјет министара БиХ прихватило је иницијативу Министарства финансија и трезора за вођење преговора ради закључивања Уговора између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој. Задужено је Министарство финансија и трезора за провођење даљњих активности.

Одлука о начину формирања стручних комисија и других радних тијела и утврђивању критерија за новчане накнаде особама ангажираним у комисијама и другим тијелима из надлежности Савјета министара

Савјет министара БиХ донијело је Одлуку о начину формирања стручних комисија и других радних тијела и утврђивању критерија за новчане накнаде особама ангажираним у комисијама и другим тијелима из надлежности Вијећа министара Босне и Херцеговине. Предлагач ове одлуке је Министарство финансија и трезора. Закључено је да Вијеће министара БиХ након три мјесеца изврши анализа примјене и учинака ове одлуке.

Претходна Одлука је  стављена ван снаге    Закључком на 16. сједници,(одржаној  05.07.2007. године, а за  припрему нове задужени су      Министарство финансија и трезора у сарадњи с Министарством цивилних послова, Министарством правде и Уредом за законодавство.

Предложеном одлуком дефинирају се појмови стручних комисија и других радних тијела, садржај акта о  њихову именовању и прописује обавеза објављивања акта о именовању у "Службеном гласнику БиХ".    Утврђују се максимално могуће накнаде за чланове комисија, односно других радних органа,  овисно од тога који степен сложености и обим  послова обавља предложена комисија..Утврђује се начин обрачуна висине појединачних накнада, а посебно прописује да је исплата накнада могућа након завршетка задатка и прихватања извјештаја о раду повјеренства.

Лимитиран је максимални годишњи износ примања једне особе за рад у комисијама у висини  укупне годишње просјечне плаће у Босни и Херцеговини. Као основни обрачунски критериј за утврђивање висине укупних  накнада утврђује просјечна нето плаћа у БиХ за претходну календарску годину према подацима које објављује Агенција за статистику БиХ.

Овом одлуком је предвиђена обавеза свих буџетских корисника да 15 дана након усвајања   доставе  спискове  постојећих комисија  и радних тијела и изврше припрему аката о њиховом именовању у складу с  увјетима прописаним у овој одлуци. Након тога   Савјет министара ће донијети одлуке о њихову евентуалном поновном именовању.

 О  сагласности Раиффеисен Банк дд. БиХ за кредитно задужење код Развојне банке Савјета Европе

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, размотрило је Приједлог закључка о давању сагласности Раиффеисен Банк дд. Босна и Херцеговина за кредитно задужење код Развојне банке Савјета Европе за финансирање инвестиција предузетих од стране босанскохерцеговачких опћина и приватних и јавних предузећа који пружају јавне услуге. Задужено је Министарство финансија и трезора да достави подробније информације, како би се Вијеће министара могло изјаснити о овом закључку.