logosrpacthrvdeacbosdeac

Савјет министара о социјалној и здравственој заштити -

Савјет министара о социјалној и здравственој заштити - 64 сједница

Саопштење, 30.10.2008.  
  

Савјет министара се на данашњој сједници упознало с  Информацијом Министарства финансија и трезора о проблематици примјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ и, између осталог, задужило буџетске кориснике и Министарство финансија и трезора да свим запосленим који користе породиљско одсуство омогуће коришћење здравствене и социјалне заштите, најмање у обиму прописаном законима који се примјењују на нижим нивоима власти, уз обавезу подузимања тужби према органима нижих нивоа власти који не проводе законске обавезе.
Истовремено, препоручено је свим нивоима власти да побољшају степен здравствене заштите и заштите породиља и мајчинства, као и да омогуће хармонизацију примјене ових права на читавој територији Босне и Херцеговине.

Остало:

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донијело је Закључак о давању сагласности Раиффеисен Банк дд Сарајево Босна и Херцеговина за кредитно задужење од 10 милиона евра код  Развојне банке Вијећа Европе за финансирање инвестиција везаних за стамбене потребе становништва у Босни и Херцеговини. 

Савјет министара БиХ донио је Закључак о давању сагласности Волксбанк БХ д.д. Сарајево за кредитно задужење код Развојне банке Савјета Европе у износу од 15 милиона евра за финансирање инвестиција везаних за кредитирање послова у сектору малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини. 
              
Савјет министара БиХ, на приједлог  Министарства  финансија и трезора, донио је Закључак о давању сагласности за активности и пројекте Европске инвестиционе банке у Босни и Херцеговини (ЕИБ) - одобравање глобалног зајма Уникредит Леасинг БиХ ГЛ. Глобални зајам ЕИБ-а, вриједан 30 милиона евра намијењен је одобравању кредита и финансирању пројеката у малим и средњим предузећима које задовољавају критерија ЕИБ-а, а чија дјелатност обухваћа трговину и услуге, индустрију, заштиту животне средине и рационалну употребу електричне енергије./крај-Служба за информисање ВМ