logosrpacthrvdeacbosdeac

Новац за помоћ мигрантима није уплаћиван преко јединственог рачуна трезора

Саопштење, 14. 1. 2021.

memoНакон низа извјештаја представника Међународне организације за миграције (ИОМ) те новинарских упита у вези с наводима да су милиони евра дозначени за рјешавање мигрантске кризе, Министарство финансија и трезора БиХ обавјештава јавност да новац за ову намјену није уплаћиван на јединствени рачун трезора БиХ.

Нетачни су и наводи да се Министарству финансија и трезора БиХ достављају финансијски извјештаји из ИОМ-а о утрошку тих средстава јер су илегалне миграције искључива надлежност Министарства безбједности БиХ и сви контакти се завршавају у том министарству које припрема извјештаје за сједнице Савјета министара БиХ.

Подсјећамо да све институције БиХ имају обавезу да послују у складу са Законом о финансирању институција БиХ те да достављају информације за извјештаје о извршењу буџета која, након што их усвоје Савјет министара, Предсједништво и Парламентарна скупштина БиХ, редовно објављујемо на интернет страници Министарства финансија и трезора БиХ (www.mft.gov.ba).

Сви расходи обухваћени буџетом и другим активностима заснованим на законима транспарентни су и доступни домаћој и међународној јавности, а детаљни описи и начин трошења јавног новца налазе се на интернет страници Министарства и кроз пројекат „Буџет за грађане“.

Средства планирана буџетом троше се у складу са законом док токове новца међународних институција Министарство финансија и трезора БиХ не може да прати мимо својих надлежности.
 
Сва задужења која одлукама Савјета министара буду достављена Министарству финансија и трезора БиХ биће реализована у складу са  законом и важећим прописима.  

Министарство финансија и трезора БиХ има базу података кроз Форум за координацију донатора (ДЦФ) којем чланице овог форума достављају годишње извјештаје и гдје је ИОМ обухваћен као имплементатор кроз поједине пројекте Европске уније и Организације Уједињених нација, а верификовани подаци о томе доступни су на www.donormaping.com.