logosrpacthrvdeacbosdeac

Заједнички програм УН-а осигурао око 1,3 милиона долара за БиХ

Саопштење, 30.12.2020.

Bevanda foto malaЗамјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ и министар финансија и трезора Вјекослав Беванда потписао је данас са резидентном координаторицом Уједињених народа у БиХ Ингрид Макдоналд Заједнички програм јачања инфраструктуре за финансирање Циљева одрживог развоја  у вриједности око 1,3 милиона долара.

Босна и Херцеговина  је 2015. године, заједно с осталим државама чланицама УН-а, усвојила Програм одрживог развоја до 2030. године који садржи 17 циљева одрживог развоја, а усмјерени су на искорјењивање сиромаштва, борбу против неравноправности и неправде те рјешавање питања климатских промјена.

Босна и Херцеговина се заједно с осталим чланицама УН-а обвезала реализовати предметне циљеве до 2030. године.  

Сврха Заједничког програма је интензивирање улагања у одрживи развој кроз покретање широког дијалога и подршка властима на свима разинама у БиХ како би се успоставили основни елементи „еко система“ за финансирање Циљева одрживог развоја.  

Министар Беванда нагласио је како се заједнички програм састоји од двије компоненте и то  израде стратешког оквира за финансирање Циљева одрживог развоја и управљања јавним финансијама који укључују саму перспективу Циљева одрживог развоја.

Како је нагласио министар Бевнда  реализација Заједничког програма финансиратће се из одобрених средстава Заједничког фонда УН-а за Циљеве одрживог развоја и средстава Агенција Уједињених народа.

Укупна вриједност програма износи 1.291.861,00 долара, од чега ће се 999.861,00 финансирати из одобрених средстава од Заједничког фонда за Циљеве одрживог развоја, а 292.000,00 финансират ће се из средстава УН агенција.