logosrpacthrvdeacbosdeac

Правилници

Правилници

 

2018. година

 

 

2015. година

ПPABИЛHИK O PAЧУHOBOДCTBY C PAЧУHOBOДCTBEHИM ПOЛИTИKAMA И ПPOЦEДYPAMA 3A KOPИCHИKE БУЏЕTA ИHCTИTYЦИJA БOCHE И XEPЦEГOBИHE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА НАБАВКЕ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ---> Преглед службених возила по институцијама Босне и Херцеговине

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ТЕЛЕФОНА

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ С РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

П Р А В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине (2012.год)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о финансијском извјештавању институција БиХ

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ - ЈАНУАР 2007

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БИХ